«акон ”крањни "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ"

13.08.12

«акон ”крањни "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ"
–озпор¤дженн¤
–озпор¤дженн¤
ѕор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ
‘орма запиту про наданн¤ ≥нформац≥њ
—истема обл≥ку документ≥в районноњ ради, ¤к≥ м≥ст¤ть публ≥чну ≥нформац≥ю на 01.03.2012 року
¬иди ≥нформац≥њ, ¤кою волод≥Ї √лух≥вська районна рада
ѕро норми фактичних витрат на коп≥юванн¤ або друк документ≥в, що надаютьс¤ за запитами на ≥нформац≥ю у виконавчому апарат≥ районноњ ради та пор¤дку в≥дшкодуванн¤ цих витрат

 

« ј   ќ Ќ   ”   – ј ѓ Ќ »
 

ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ
 

     ÷ей «акон визначаЇ пор¤док зд≥йсненн¤ та забезпеченн¤ права кожного на доступ до ≥нформац≥њ, що знаходитьс¤ у волод≥нн≥ суб'Їкт≥в владних повноважень, ≥нших розпор¤дник≥в публ≥чноњ ≥нформац≥њ, визначених цим «аконом, та ≥нформац≥њ, що становить сусп≥льний ≥нтерес.

 

–озд≥л I. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя
 

     —татт¤ 1. ѕубл≥чна ≥нформац≥¤ 

     1. ѕубл≥чна ≥нформац≥¤ - це в≥дображена та задокументована будь-¤кими засобами та на будь-¤ких нос≥¤х ≥нформац≥¤, що була отримана або створена в процес≥ виконанн¤ суб'Їктами владних повноважень своњх обов'¤зк≥в, передбачених чинним законодавством, або ¤ка знаходитьс¤ у волод≥нн≥ суб'Їкт≥в владних повноважень, ≥нших розпор¤дник≥в публ≥чноњ ≥нформац≥њ, визначених цим «аконом. 

     2. ѕубл≥чна ≥нформац≥¤ Ї в≥дкритою, кр≥м випадк≥в, встановлених законом.
 

     —татт¤ 2. ћета ≥ сфера д≥њ «акону 

     1. ћетою цього «акону Ї забезпеченн¤ прозорост≥ та в≥дкритост≥ суб'Їкт≥в владних повноважень ≥ створенн¤ механ≥зм≥в реал≥зац≥њ права кожного на доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ. 

     2. ÷ей «акон не поширюЇтьс¤ на в≥дносини щодо отриманн¤ ≥нформац≥њ суб'Їктами владних повноважень при зд≥йсненн≥ ними своњх функц≥й, а також на в≥дносини у сфер≥ звернень громад¤н, ¤к≥ регулюютьс¤ спец≥альним законом.
 

     —татт¤ 3. √арант≥њ забезпеченн¤ права на доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ 

     1. ѕраво на доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ гарантуЇтьс¤: 

     1) обов'¤зком розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ надавати та оприлюднювати ≥нформац≥ю, кр≥м випадк≥в, передбачених законом; 

     2) визначенн¤м розпор¤дником ≥нформац≥њ спец≥альних структурних п≥дрозд≥л≥в або посадових ос≥б, ¤к≥ орган≥зовують у встановленому пор¤дку доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ, ¤кою в≥н волод≥Ї; 

     3) максимальним спрощенн¤м процедури поданн¤ запиту та отриманн¤ ≥нформац≥њ; 

     4) доступом до зас≥дань колег≥альних суб'Їкт≥в владних повноважень, кр≥м випадк≥в, передбачених законодавством; 

     5) зд≥йсненн¤м парламентського, громадського та державного контролю за дотриманн¤м прав на доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ; 

     6) юридичною в≥дпов≥дальн≥стю за порушенн¤ законодавства про доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ. 

     —татт¤ 4. ѕринципи забезпеченн¤ доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ 

     1. ƒоступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до цього «акону зд≥йснюЇтьс¤ на принципах: 

     1) прозорост≥ та в≥дкритост≥ д≥¤льност≥ суб'Їкт≥в владних повноважень; 

     2) в≥льного отриманн¤ та поширенн¤ ≥нформац≥њ, кр≥м обмежень, встановлених законом; 

     3) р≥вноправност≥, незалежно в≥д ознак раси, пол≥тичних, рел≥г≥йних та ≥нших переконань, стат≥, етн≥чного та соц≥ального походженн¤, майнового стану, м≥сц¤ проживанн¤, мовних або ≥нших ознак.
 

–озд≥л II. ѕќ–яƒќ  ƒќ—“”ѕ” ƒќ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ
 

     —татт¤ 5. «абезпеченн¤ доступу до ≥нформац≥њ 

     1. ƒоступ до ≥нформац≥њ забезпечуЇтьс¤ шл¤хом: 

     1) систематичного та оперативного оприлюдненн¤ ≥нформац≥њ: 

     в оф≥ц≥йних друкованих виданн¤х; 

     на оф≥ц≥йних веб-сайтах в мереж≥ ≤нтернет; 

     на ≥нформац≥йних стендах; 

     будь-¤ким ≥ншим способом; 

     2) наданн¤ ≥нформац≥њ за запитами на ≥нформац≥ю.

 

     —татт¤ 6. ѕубл≥чна ≥нформац≥¤ з обмеженим доступом 

     1. ≤нформац≥Їю з обмеженим доступом Ї: 

     1) конф≥денц≥йна ≥нформац≥¤; 

     2) таЇмна ≥нформац≥¤; 

     3) службова ≥нформац≥¤. 

     2. ќбмеженн¤ доступу до ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до закону при дотриманн≥ сукупност≥ таких вимог: 

     1) виключно в ≥нтересах нац≥ональноњ безпеки, територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ або громадського пор¤дку з метою запоб≥ганн¤ заворушенн¤м чи злочинам, дл¤ охорони здоров'¤ населенн¤, дл¤ захисту репутац≥њ або прав ≥нших людей, дл¤ запоб≥ганн¤ розголошенню ≥нформац≥њ, одержаноњ конф≥денц≥йно, або дл¤ п≥дтриманн¤ авторитету ≥ неупередженост≥ правосудд¤; 

     2) розголошенн¤ ≥нформац≥њ може завдати ≥стотноњ шкоди цим ≥нтересам; 

     3) шкода в≥д оприлюдненн¤ такоњ ≥нформац≥њ переважаЇ сусп≥льний ≥нтерес в њњ отриманн≥. 

     3. ≤нформац≥¤ з обмеженим доступом маЇ надаватис¤ розпор¤дником ≥нформац≥њ, ¤кщо в≥н правом≥рно оприлюднив њњ ран≥ше. 

     4. ≤нформац≥¤ з обмеженим доступом маЇ надаватис¤ розпор¤дником ≥нформац≥њ, ¤кщо немаЇ законних п≥дстав дл¤ обмеженн¤ у доступ≥ до такоњ ≥нформац≥њ, ¤к≥ ≥снували ран≥ше. 

     5. Ќе може бути обмежено доступ до ≥нформац≥њ про розпор¤дженн¤ бюджетними коштами, волод≥нн¤, користуванн¤ чи розпор¤дженн¤ державним, комунальним майном, у тому числ≥ до коп≥й в≥дпов≥дних документ≥в, умови отриманн¤ цих кошт≥в чи майна, пр≥звища, ≥мена, по батьков≥ ф≥зичних ос≥б та найменуванн¤ юридичних ос≥б, ¤к≥ отримали ц≥ кошти або майно. ѕри дотриманн≥ вимог, передбачених частиною другою ц≥Їњ статт≥, зазначене положенн¤ не поширюЇтьс¤ на випадки, коли оприлюдненн¤ або наданн¤ такоњ ≥нформац≥њ може завдати шкоди ≥нтересам нац≥ональноњ безпеки, оборони, розсл≥дуванню чи запоб≥ганню злочину. 

     6. Ќе належать до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом декларац≥њ про доходи ос≥б та член≥в њхн≥х с≥мей, ¤к≥: 

     1) претендують на зайн¤тт¤ чи займають виборну посаду в органах влади; 

     2) об≥ймають посаду державного службовц¤, службовц¤ органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ першоњ або другоњ категор≥њ. 

     7. ќбмеженню доступу п≥дл¤гаЇ ≥нформац≥¤, а не документ. якщо документ м≥стить ≥нформац≥ю з обмеженим доступом, дл¤ ознайомленн¤ надаЇтьс¤ ≥нформац≥¤, доступ до ¤коњ необмежений.
 

     —татт¤ 7.  онф≥денц≥йна ≥нформац≥¤ 

     1.  онф≥денц≥йна ≥нформац≥¤ - ≥нформац≥¤, доступ до ¤коњ обмежено ф≥зичною або юридичною особою, кр≥м суб'Їкт≥в владних повноважень, та ¤ка може поширюватис¤ у визначеному ними пор¤дку за њхн≥м бажанн¤м в≥дпов≥дно до передбачених ними умов. Ќе може бути в≥днесена до конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥¤, зазначена в частин≥ перш≥й ≥ друг≥й статт≥ 13 цього «акону. 

     2. –озпор¤дники ≥нформац≥њ, визначен≥ частиною першою статт≥ 13 цього «акону, ¤к≥ волод≥ють конф≥денц≥йною ≥нформац≥Їю, можуть поширювати њњ лише за згодою ос≥б, ¤к≥ обмежили доступ до ≥нформац≥њ, а за в≥дсутност≥ такоњ згоди - лише в ≥нтересах нац≥ональноњ безпеки, економ≥чного добробуту та прав людини. 

     —татт¤ 8. “аЇмна ≥нформац≥¤ 

     1. “аЇмна ≥нформац≥¤ - ≥нформац≥¤, доступ до ¤коњ обмежуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до частини другоњ статт≥ 6 цього «акону, розголошенн¤ ¤коњ може завдати шкоди особ≥, сусп≥льству ≥ держав≥. “аЇмною визнаЇтьс¤ ≥нформац≥¤, ¤ка м≥стить державну, профес≥йну, банк≥вську таЇмницю, таЇмницю сл≥дства та ≥ншу передбачену законом таЇмницю. 

     2. ѕор¤док доступу до таЇмноњ ≥нформац≥њ регулюЇтьс¤ цим «аконом та спец≥альними законами.
 

     —татт¤ 9. —лужбова ≥нформац≥¤ 

     1. ¬≥дпов≥дно до вимог частини другоњ статт≥ 6 цього «акону до службовоњ може належати така ≥нформац≥¤: 

     1) що м≥ститьс¤ в документах суб'Їкт≥в владних повноважень, ¤к≥ становл¤ть внутр≥в≥домчу службову кореспонденц≥ю, допов≥дн≥ записки, рекомендац≥њ, ¤кщо вони пов'¤зан≥ з розробкою напр¤му д≥¤льност≥ установи або зд≥йсненн¤м контрольних, нагл¤дових функц≥й органами державноњ влади, процесом прийн¤тт¤ р≥шень ≥ передують публ≥чному обговоренню та/або прийн¤ттю р≥шень; 

     2) з≥брана в процес≥ оперативно-розшуковоњ, контррозв≥дувальноњ д≥¤льност≥, у сфер≥ оборони крањни, ¤ку не в≥днесено до державноњ таЇмниц≥. 

     2. ƒокументам, що м≥ст¤ть ≥нформац≥ю, ¤ка становить службову ≥нформац≥ю, присвоюЇтьс¤ гриф "дл¤ службового користуванн¤". ƒоступ до таких документ≥в надаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до частини другоњ статт≥ 6 цього «акону. 

     3. ѕерел≥к в≥домостей, що становл¤ть службову ≥нформац≥ю, ¤кий складаЇтьс¤ органами державноњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ≥ншими суб'Їктами владних повноважень, у тому числ≥ на виконанн¤ делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступ≥. 

     —татт¤ 10. ƒоступ до ≥нформац≥њ про особу 

     1.  ожна особа маЇ право: 

     1) знати у пер≥од збиранн¤ ≥нформац≥њ, але до початку њњ використанн¤, ¤к≥ в≥домост≥ про нењ та з ¤кою метою збираютьс¤, ¤к, ким ≥ з ¤кою метою вони використовуютьс¤, передаютьс¤ чи поширюютьс¤, кр≥м випадк≥в, встановлених законом; 

     2) доступу до ≥нформац≥њ про нењ, ¤ка збираЇтьс¤ та збер≥гаЇтьс¤; 

     3) вимагати виправленн¤ неточноњ, неповноњ, застар≥лоњ ≥нформац≥њ про себе, знищенн¤ ≥нформац≥њ про себе, збиранн¤, використанн¤ чи збер≥ганн¤ ¤коњ зд≥йснюЇтьс¤ з порушенн¤м вимог закону; 

     4) на ознайомленн¤ за р≥шенн¤м суду з ≥нформац≥Їю про ≥нших ос≥б, ¤кщо це необх≥дно дл¤ реал≥зац≥њ та захисту прав та законних ≥нтерес≥в; 

     5) на в≥дшкодуванн¤ шкоди у раз≥ розкритт¤ ≥нформац≥њ про цю особу з порушенн¤м вимог, визначених законом. 

     2. ќбс¤г ≥нформац≥њ про особу, що збираЇтьс¤, збер≥гаЇтьс¤ ≥ використовуЇтьс¤ розпор¤дниками ≥нформац≥њ, маЇ бути максимально обмеженим ≥ використовуватис¤ лише з метою та у спос≥б, визначений законом. 

     3. –озпор¤дники ≥нформац≥њ, ¤к≥ волод≥ють ≥нформац≥Їю про особу, зобов'¤зан≥: 

     1) надавати њњ безперешкодно ≥ безкоштовно на вимогу ос≥б, ¤ких вона стосуЇтьс¤, кр≥м випадк≥в, передбачених законом; 

     2) використовувати њњ лише з метою та у спос≥б, визначений законом; 

     3) вживати заход≥в щодо унеможливленн¤ несанкц≥онованого доступу до нењ ≥нших ос≥б; 

     4) виправл¤ти неточну та застар≥лу ≥нформац≥ю про особу самост≥йно або на вимогу ос≥б, ¤ких вона стосуЇтьс¤. 

     4. «бер≥ганн¤ ≥нформац≥њ про особу не повинно тривати довше, н≥ж це необх≥дно дл¤ дос¤гненн¤ мети, задл¤ ¤коњ ц¤ ≥нформац≥¤ збиралас¤. 

     5. ¬≥дмова особ≥ в доступ≥ до ≥нформац≥њ про нењ, приховуванн¤, незаконне збиранн¤, використанн¤, збер≥ганн¤ чи поширенн¤ ≥нформац≥њ можуть бути оскаржен≥. 

     —татт¤ 11. «ахист особи, ¤ка оприлюднюЇ ≥нформац≥ю 

     1. ѕосадов≥ та службов≥ особи не п≥дл¤гають юридичн≥й в≥дпов≥дальност≥, незважаючи на порушенн¤ своњх обов'¤зк≥в, за розголошенн¤ ≥нформац≥њ про правопорушенн¤ або в≥домостей, що стосуютьс¤ серйозноњ загрози здоров'ю чи безпец≥ громад¤н, довк≥ллю, ¤кщо особа при цьому керувалас¤ добрими нам≥рами та мала обірунтоване переконанн¤, що ≥нформац≥¤ Ї достов≥рною, а також м≥стить докази правопорушенн¤ або стосуЇтьс¤ ≥стотноњ загрози здоров'ю чи безпец≥ громад¤н, довк≥ллю.

 

–озд≥л III. —”Ѕ'™ “» ¬≤ƒЌќ—»Ќ ” —‘≈–≤ ƒќ—“”ѕ”
ƒќ ѕ”ЅЋ≤„Ќќѓ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ 

     —татт¤ 12. ¬изначенн¤ та перел≥к суб'Їкт≥в 

     1. —уб'Їктами в≥дносин у сфер≥ доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ Ї: 

     1) запитувач≥ ≥нформац≥њ - ф≥зичн≥, юридичн≥ особи, об'Їднанн¤ громад¤н без статусу юридичноњ особи, кр≥м суб'Їкт≥в владних повноважень; 

     2) розпор¤дники ≥нформац≥њ - суб'Їкти, визначен≥ у статт≥ 13 цього «акону; 

     3) структурний п≥дрозд≥л або в≥дпов≥дальна особа з питань запит≥в на ≥нформац≥ю розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ. 

     —татт¤ 13. –озпор¤дники ≥нформац≥њ 

     1. –озпор¤дниками ≥нформац≥њ дл¤ ц≥лей цього «акону визнаютьс¤: 

     1) суб'Їкти владних повноважень - органи державноњ влади, ≥нш≥ державн≥ органи, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, органи влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, ≥нш≥ суб'Їкти, що зд≥йснюють владн≥ управл≥нськ≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до законодавства та р≥шенн¤ ¤ких Ї обов'¤зковими дл¤ виконанн¤; 

     2) юридичн≥ особи, що ф≥нансуютьс¤ з державного, м≥сцевих бюджет≥в, бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, - стосовно ≥нформац≥њ щодо використанн¤ бюджетних кошт≥в; 

     3) особи, ¤кщо вони виконують делегован≥ повноваженн¤ суб'Їкт≥в владних повноважень зг≥дно ≥з законом чи договором, включаючи наданн¤ осв≥тн≥х, оздоровчих, соц≥альних або ≥нших державних послуг, - стосовно ≥нформац≥њ, пов'¤заноњ з виконанн¤м њхн≥х обов'¤зк≥в; 

     4) суб'Їкти господарюванн¤, ¤к≥ займають дом≥нуюче становище на ринку або над≥лен≥ спец≥альними чи виключними правами, або Ї природними монопол≥¤ми, - стосовно ≥нформац≥њ щодо умов постачанн¤ товар≥в, послуг та ц≥н на них. 

     2. ƒо розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ, зобов'¤заних оприлюднювати та надавати за запитами ≥нформац≥ю, визначену в ц≥й статт≥, у пор¤дку, передбаченому цим «аконом, прир≥внюютьс¤ суб'Їкти господарюванн¤, ¤к≥ волод≥ють: 

     1) ≥нформац≥Їю про стан довк≥лл¤; 

     2) ≥нформац≥Їю про ¤к≥сть харчових продукт≥в ≥ предмет≥в побуту; 

     3) ≥нформац≥Їю про авар≥њ, катастрофи, небезпечн≥ природн≥ ¤вища та ≥нш≥ надзвичайн≥ под≥њ, що сталис¤ або можуть статис¤ ≥ загрожують здоров'ю та безпец≥ громад¤н; 

     4) ≥ншою ≥нформац≥Їю, що становить сусп≥льний ≥нтерес (сусп≥льно необх≥дною ≥нформац≥Їю). 

     3. Ќа розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першоњ та в частин≥ друг≥й ц≥Їњ статт≥, вимоги цього «акону поширюютьс¤ лише в частин≥ оприлюдненн¤ та наданн¤ в≥дпов≥дноњ ≥нформац≥њ за запитами. 

     4. ”с≥ розпор¤дники ≥нформац≥њ незалежно в≥д нормативно-правового акта, на п≥дстав≥ ¤кого вони д≥ють, при вир≥шенн≥ питань щодо доступу до ≥нформац≥њ мають керуватис¤ цим «аконом.
 

     —татт¤ 14. ќбов'¤зки розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ 

     1. –озпор¤дники ≥нформац≥њ зобов'¤зан≥: 

     1) оприлюднювати ≥нформац≥ю про свою д≥¤льн≥сть та прийн¤т≥ р≥шенн¤; 

     2) систематично вести обл≥к документ≥в, що знаход¤тьс¤ в њхньому волод≥нн≥; 

     3) вести обл≥к запит≥в на ≥нформац≥ю; 

     4) визначати спец≥альн≥ м≥сц¤ дл¤ роботи запитувач≥в з документами чи њх коп≥¤ми, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, коп≥ювати, сканувати њх, записувати на будь-¤к≥ нос≥њ ≥нформац≥њ тощо; 

     5) мати спец≥альн≥ структурн≥ п≥дрозд≥ли або призначати в≥дпов≥дальних ос≥б дл¤ забезпеченн¤ доступу запитувач≥в до ≥нформац≥њ; 

     6) надавати достов≥рну, точну та повну ≥нформац≥ю, а також у раз≥ потреби перев≥р¤ти правильн≥сть та об'Їктивн≥сть наданоњ ≥нформац≥њ. 

     —татт¤ 15. ќприлюдненн¤ ≥нформац≥њ розпор¤дниками 

     1. –озпор¤дники ≥нформац≥њ зобов'¤зан≥ оприлюднювати: 

     1) ≥нформац≥ю про орган≥зац≥йну структуру, м≥с≥ю, функц≥њ, повноваженн¤, основн≥ завданн¤, напр¤ми д≥¤льност≥ та ф≥нансов≥ ресурси (структуру та обс¤г бюджетних кошт≥в, пор¤док та механ≥зм њх витрачанн¤ тощо); 

     2) нормативно-правов≥ акти, акти ≥ндив≥дуальноњ д≥њ (кр≥м внутр≥шньоорган≥зац≥йних), прийн¤т≥ розпор¤дником, проекти р≥шень, що п≥дл¤гають обговоренню, ≥нформац≥ю про нормативно-правов≥ засади д≥¤льност≥; 

     3) перел≥к та умови отриманн¤ послуг, що надаютьс¤ цими органами, форми ≥ зразки документ≥в, правила њх заповненн¤; 

     4) пор¤док складанн¤, поданн¤ запиту на ≥нформац≥ю, оскарженн¤ р≥шень розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ, д≥й чи безд≥¤льност≥; 

     5) ≥нформац≥ю про систему обл≥ку, види ≥нформац≥њ, ¤ку збер≥гаЇ розпор¤дник; 

     6) ≥нформац≥ю про механ≥зми чи процедури, за допомогою ¤ких громадськ≥сть може представл¤ти своњ ≥нтереси або в ≥нший спос≥б впливати на реал≥зац≥ю повноважень розпор¤дника ≥нформац≥њ; 

     7) плани проведенн¤ та пор¤док денний своњх в≥дкритих зас≥дань; 

     8) розташуванн¤ м≥сць, де надаютьс¤ необх≥дн≥ запитувачам форми ≥ бланки установи; 

     9) загальн≥ правила роботи установи, правила внутр≥шнього трудового розпор¤дку; 

     10) зв≥ти, в тому числ≥ щодо задоволенн¤ запит≥в на ≥нформац≥ю; 

     11) ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в владних повноважень, а саме про: 

     њхн≥ м≥сцезнаходженн¤, поштову адресу, номери засоб≥в зв'¤зку, адреси оф≥ц≥йного веб-сайту та електронноњ пошти; 

     пр≥звище, ≥м'¤ та по батьков≥, службов≥ номери засоб≥в зв'¤зку, адреси електронноњ пошти кер≥вника органу та його заступник≥в, а також кер≥вник≥в структурних та рег≥ональних п≥дрозд≥л≥в, основн≥ функц≥њ структурних та рег≥ональних п≥дрозд≥л≥в, кр≥м випадк≥в, коли ц≥ в≥домост≥ належать до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом; 

     розклад роботи та граф≥к прийому громад¤н; 

     ваканс≥њ, пор¤док та умови проходженн¤ конкурсу на зам≥щенн¤ вакантних посад; 

     перел≥к та умови наданн¤ послуг, форми ≥ зразки документ≥в, необх≥дних дл¤ наданн¤ послуг, правила њх оформленн¤; 

     перел≥к ≥ службов≥ номери засоб≥в зв'¤зку п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, що належать до сфери њх управл≥нн¤, та њх кер≥вник≥в, кр≥м п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, створених з метою консп≥рац≥њ, оперативно-розшуковоњ або контррозв≥дувальноњ д≥¤льност≥; 

     пор¤док складанн¤, поданн¤ запиту на ≥нформац≥ю, оскарженн¤ р≥шень суб'Їкт≥в владних повноважень, њх д≥й чи безд≥¤льност≥; 

     систему обл≥ку, види ≥нформац≥њ, ¤кою волод≥Ї суб'Їкт владних повноважень; 

     12) ≥ншу ≥нформац≥ю про д≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в владних повноважень, пор¤док обов'¤зкового оприлюдненн¤ ¤коњ встановлений законом. 

     2. ≤нформац≥¤, передбачена частиною першою ц≥Їњ статт≥, п≥дл¤гаЇ обов'¤зковому оприлюдненню нев≥дкладно, але не п≥зн≥ше п'¤ти робочих дн≥в з дн¤ затвердженн¤ документа. ” раз≥ на¤вност≥ у розпор¤дника ≥нформац≥њ оф≥ц≥йного веб-сайту така ≥нформац≥¤ оприлюднюЇтьс¤ на веб-сайт≥ ≥з зазначенн¤м дати оприлюдненн¤ документа ≥ дати оновленн¤ ≥нформац≥њ. 

     3. ѕроекти нормативно-правових акт≥в, р≥шень орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, розроблен≥ в≥дпов≥дними розпор¤дниками, оприлюднюютьс¤ ними не п≥зн≥ш ¤к за 20 робочих дн≥в до дати њх розгл¤ду з метою прийн¤тт¤. 

     4. Ќев≥дкладному оприлюдненню п≥дл¤гаЇ будь-¤ка ≥нформац≥¤ про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну ос≥б, ≥ про заходи, ¤к≥ застосовуютьс¤ у зв'¤зку з цим. 

     —татт¤ 16. ¬≥дпов≥дальн≥ особи з питань запит≥в на ≥нформац≥ю 

     1. –озпор¤дник ≥нформац≥њ в≥дпов≥даЇ за визначенн¤ завдань та забезпеченн¤ д≥¤льност≥ структурного п≥дрозд≥лу або в≥дпов≥дальноњ особи з питань запит≥в на ≥нформац≥ю розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ, в≥дпов≥дальних за опрацюванн¤, систематизац≥ю, анал≥з та контроль щодо задоволенн¤ запиту на ≥нформац≥ю та наданн¤ консультац≥й п≥д час оформленн¤ запиту. 

     2. «апит, що пройшов реЇстрац≥ю у встановленому розпор¤дником ≥нформац≥њ пор¤дку, обробл¤Їтьс¤ в≥дпов≥дальними особами з питань запит≥в на ≥нформац≥ю. 

     —татт¤ 17.  онтроль за забезпеченн¤м доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ 

     1. ѕарламентський контроль за дотриманн¤м права людини на доступ до ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ ”повноваженим ¬ерховноњ –ади ”крањни з прав людини, тимчасовими сл≥дчими ком≥с≥¤ми ¬ерховноњ –ади ”крањни, народними депутатами ”крањни. 

     2. √ромадський контроль за забезпеченн¤м розпор¤дниками ≥нформац≥њ доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ депутатами м≥сцевих рад, громадськими орган≥зац≥¤ми, громадськими радами, громад¤нами особисто шл¤хом проведенн¤ в≥дпов≥дних громадських слухань, громадськоњ експертизи тощо. 

     3. ƒержавний контроль за забезпеченн¤м розпор¤дниками ≥нформац≥њ доступу до ≥нформац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до закону. 

     —татт¤ 18. –еЇстрац≥¤ документ≥в розпор¤дника ≥нформац≥њ 

     1. ƒл¤ забезпеченн¤ збереженн¤ та доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ документи, що знаход¤тьс¤ у суб'Їкт≥в владних повноважень, п≥дл¤гають обов'¤зков≥й реЇстрац≥њ в систем≥ обл≥ку, що маЇ м≥стити: 

     1) назву документа; 

     2) дату створенн¤ документа; 

     3) дату надходженн¤ документа; 

     4) джерело ≥нформац≥њ (автор, в≥дпов≥дний п≥дрозд≥л); 

     5) передбачену законом п≥дставу в≥днесенн¤ ≥нформац≥њ до категор≥њ з обмеженим доступом; 

     6) строк обмеженн¤ доступу до ≥нформац≥њ, у раз≥ ¤кщо вона в≥днесена до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом; 

     7) галузь; 

     8) ключов≥ слова; 

     9) тип, нос≥й (текстовий документ, пл≥вки, в≥деозаписи, ауд≥озаписи тощо); 

     10) вид (нормативн≥ акти, угоди, р≥шенн¤, протоколи, зв≥ти, прес-рел≥зи); 

     11) проекти р≥шень (допов≥дн≥ записки, зверненн¤, за¤ви, поданн¤, пропозиц≥њ, листи тощо); 

     12) форму та м≥сце збер≥ганн¤ документа тощо. 

     2. ƒоступ до системи обл≥ку, що м≥стить ≥нформац≥ю про документ, що знаходитьс¤ у суб'Їкта владних повноважень, забезпечуЇтьс¤ шл¤хом: 

     1) оприлюдненн¤ на оф≥ц≥йних веб-сайтах суб'Їкт≥в владних повноважень такоњ ≥нформац≥њ, а в раз≥ њх в≥дсутност≥- в ≥нший прийн¤тний спос≥б; 

     2) наданн¤ доступу до системи за запитами.

     3. —истема обл≥ку публ≥чноњ ≥нформац≥њ не може бути в≥днесена до категор≥њ ≥нформац≥њ з обмеженим доступом. 

     4. –озпор¤дники ≥нформац≥њ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за забезпеченн¤ доступу до системи обл≥ку в≥дпов≥дно до закону. 

–озд≥л IV. –≈јЋ≤«ј÷≤я ѕ–ј¬ј Ќј ƒќ—“”ѕ ƒќ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ
«ј ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»ћ «јѕ»“ќћ 

     —татт¤ 19. ќформленн¤ запит≥в на ≥нформац≥ю 

     1. «апит на ≥нформац≥ю - це проханн¤ особи до розпор¤дника ≥нформац≥њ надати публ≥чну ≥нформац≥ю, що знаходитьс¤ у його волод≥нн≥. 

     2. «апитувач маЇ право звернутис¤ до розпор¤дника ≥нформац≥њ ≥з запитом на ≥нформац≥ю незалежно в≥д того, стосуЇтьс¤ ц¤ ≥нформац≥¤ його особисто чи н≥, без по¤сненн¤ причини поданн¤ запиту. 

     3. «апит на ≥нформац≥ю може бути ≥ндив≥дуальним або колективним. «апити можуть подаватис¤ в усн≥й, письмов≥й чи ≥нш≥й форм≥ (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на виб≥р запитувача. 

     4. ѕисьмовий запит подаЇтьс¤ в дов≥льн≥й форм≥. 

     5. «апит на ≥нформац≥ю маЇ м≥стити: 

     1) ≥м'¤ (найменуванн¤) запитувача, поштову адресу або адресу електронноњ пошти, а також номер засобу зв'¤зку, ¤кщо такий Ї; 

     2) загальний опис ≥нформац≥њ або вид, назву, рекв≥зити чи зм≥ст документа, щодо ¤кого зроблено запит, ¤кщо запитувачу це в≥домо;

     3) п≥дпис ≥ дату за умови поданн¤ запиту в письмов≥й форм≥. 

     6. « метою спрощенн¤ процедури оформленн¤ письмових запит≥в на ≥нформац≥ю особа може подавати запит шл¤хом заповненн¤ в≥дпов≥дних форм запит≥в на ≥нформац≥ю, ¤к≥ можна отримати в розпор¤дника ≥нформац≥њ та на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ в≥дпов≥дного розпор¤дника. «азначен≥ форми мають м≥стити стислу ≥нструкц≥ю щодо процедури поданн¤ запиту на ≥нформац≥ю, њњ отриманн¤ тощо. 

     7. ” раз≥ ¤кщо з поважних причин (≥нвал≥дн≥сть, обмежен≥ ф≥зичн≥ можливост≥ тощо) особа не може подати письмовий запит, його маЇ оформити в≥дпов≥дальна особа з питань запит≥в на ≥нформац≥ю, обов'¤зково зазначивши в запит≥ своЇ ≥м'¤, контактний телефон, та надати коп≥ю запиту особ≥, ¤ка його подала. 

     —татт¤ 20. —трок розгл¤ду запит≥в на ≥нформац≥ю 

     1. –озпор¤дник ≥нформац≥њ маЇ надати в≥дпов≥дь на запит на ≥нформац≥ю не п≥зн≥ше п'¤ти робочих дн≥в з дн¤ отриманн¤ запиту. 

     2. ” раз≥ ¤кщо запит на ≥нформац≥ю стосуЇтьс¤ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤ захисту житт¤ чи свободи особи, щодо стану довк≥лл¤, ¤кост≥ харчових продукт≥в ≥ предмет≥в побуту, авар≥й, катастроф, небезпечних природних ¤вищ та ≥нших надзвичайних под≥й, що сталис¤ або можуть статись ≥ загрожують безпец≥ громад¤н, в≥дпов≥дь маЇ бути надана не п≥зн≥ше 48 годин з дн¤ отриманн¤ запиту. 

     3.  лопотанн¤ про терм≥нове опрацюванн¤ запиту маЇ бути обірунтованим. 

     4. ” раз≥ ¤кщо запит стосуЇтьс¤ наданн¤ великого обс¤гу ≥нформац≥њ або потребуЇ пошуку ≥нформац≥њ серед значноњ к≥лькост≥ даних, розпор¤дник ≥нформац≥њ може продовжити строк розгл¤ду запиту до 20 робочих дн≥в з обірунтуванн¤м такого продовженн¤. ѕро продовженн¤ строку розпор¤дник ≥нформац≥њ пов≥домл¤Ї запитувача в письмов≥й форм≥ не п≥зн≥ше п'¤ти робочих дн≥в з дн¤ отриманн¤ запиту. 

     —татт¤ 21. ѕлата за наданн¤ ≥нформац≥њ 

     1. ≤нформац≥¤ на запит надаЇтьс¤ безкоштовно. 

     2. ” раз≥ ¤кщо задоволенн¤ запиту на ≥нформац≥ю передбачаЇ виготовленн¤ коп≥й документ≥в обс¤гом б≥льш ¤к 10 стор≥нок, запитувач зобов'¤заний в≥дшкодувати фактичн≥ витрати на коп≥юванн¤ та друк. 

     3. –озм≥р фактичних витрат визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дним розпор¤дником на коп≥юванн¤ та друк в межах граничних норм, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ” раз≥ ¤кщо розпор¤дник ≥нформац≥њ не встановив розм≥ру плати за коп≥юванн¤ або друк, ≥нформац≥¤ надаЇтьс¤ безкоштовно. 

     4. ѕри наданн≥ особ≥ ≥нформац≥њ про себе та ≥нформац≥њ, що становить сусп≥льний ≥нтерес, плата за коп≥юванн¤ та друк не ст¤гуЇтьс¤. 

     —татт¤ 22. ¬≥дмова та в≥дстрочка в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю 

     1. –озпор¤дник ≥нформац≥њ маЇ право в≥дмовити в задоволенн≥ запиту в таких випадках: 

     1) розпор¤дник ≥нформац≥њ не волод≥Ї ≥ не зобов'¤заний в≥дпов≥дно до його компетенц≥њ, передбаченоњ законодавством, волод≥ти ≥нформац≥Їю, щодо ¤коњ зроблено запит; 

     2) ≥нформац≥¤, що запитуЇтьс¤, належить до категор≥њ ≥нформац≥њ з обмеженим доступом в≥дпов≥дно до частини другоњ статт≥ 6 цього «акону; 

     3) особа, ¤ка подала запит на ≥нформац≥ю, не оплатила передбачен≥ статтею 21 цього «акону фактичн≥ витрати, пов'¤зан≥ з коп≥юванн¤м або друком; 

     4) не дотримано вимог до запиту на ≥нформац≥ю, передбачених частиною п'¤тою статт≥ 19 цього «акону. 

     2. ¬≥дпов≥дь розпор¤дника ≥нформац≥њ про те, що ≥нформац≥¤ може бути одержана запитувачем ≥з загальнодоступних джерел, або в≥дпов≥дь не по сут≥ запиту вважаЇтьс¤ неправом≥рною в≥дмовою в наданн≥ ≥нформац≥њ. 

     3. –озпор¤дник ≥нформац≥њ, ¤кий не волод≥Ї запитуваною ≥нформац≥Їю, але ¤кому за статусом або характером д≥¤льност≥ в≥домо або маЇ бути в≥домо, хто нею волод≥Ї, зобов'¤заний направити цей запит належному розпор¤днику з одночасним пов≥домленн¤м про це запитувача. ” такому раз≥ в≥дл≥к строку розгл¤ду запиту на ≥нформац≥ю починаЇтьс¤ з дн¤ отриманн¤ запиту належним розпор¤дником. 

     4. ” в≥дмов≥ в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю маЇ бути зазначено: 

     1) пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ та посаду особи, в≥дпов≥дальноњ за розгл¤д запиту розпор¤дником ≥нформац≥њ; 

     2) дату в≥дмови; 

     3) мотивовану п≥дставу в≥дмови; 

     4) пор¤док оскарженн¤ в≥дмови; 

     5) п≥дпис. 

     5. ¬≥дмова в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю надаЇтьс¤ в письмовий форм≥. 

     6. ¬≥дстрочка в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю допускаЇтьс¤ в раз≥, ¤кщо запитувана ≥нформац≥¤ не може бути надана дл¤ ознайомленн¤ в передбачен≥ цим «аконом строки у раз≥ настанн¤ обставин непереборноњ сили. –≥шенн¤ про в≥дстрочку доводитьс¤ до в≥дома запитувача у письмов≥й форм≥ з роз'¤сненн¤м пор¤дку оскарженн¤ прийн¤того р≥шенн¤. 

     7. ” р≥шенн≥ про в≥дстрочку в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю маЇ бути зазначено: 

     1) пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ та посаду особи, в≥дпов≥дальноњ за розгл¤д запиту розпор¤дником ≥нформац≥њ; 

     2) дату надсиланн¤ або врученн¤ пов≥домленн¤ про в≥дстрочку; 

     3) причини, у зв'¤зку з ¤кими запит на ≥нформац≥ю не може бути задоволений у встановлений цим «аконом строк; 

     4) строк, у ¤кий буде задоволено запит; 

     5) п≥дпис. 

–озд≥л V. ќ— ј–∆≈ЌЌя –≤Ў≈Ќ№, ƒ≤… „» Ѕ≈«ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤
–ќ«ѕќ–яƒЌ» ≤¬ ≤Ќ‘ќ–ћј÷≤ѓ 

—татт¤ 23. ѕраво на оскарженн¤ р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ
 

     1. –≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ можуть бути оскаржен≥ до кер≥вника розпор¤дника, вищого органу або суду. 

     2. «апитувач маЇ право оскаржити: 

     1) в≥дмову в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю; 

     2) в≥дстрочку задоволенн¤ запиту на ≥нформац≥ю; 

     3) ненаданн¤ в≥дпов≥д≥ на запит на ≥нформац≥ю; 

     4) наданн¤ недостов≥рноњ або неповноњ ≥нформац≥њ; 

     5) несвоЇчасне наданн¤ ≥нформац≥њ; 

     6) невиконанн¤ розпор¤дниками обов'¤зку оприлюднювати ≥нформац≥ю в≥дпов≥дно до статт≥ 15 цього «акону; 

     7) ≥нш≥ р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ, що порушили законн≥ права та ≥нтереси запитувача. 

     3. ќскарженн¤ р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ розпор¤дник≥в ≥нформац≥њ до суду зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до  одексу адм≥н≥стративного судочинства ”крањни ( 2747-15 ). 

     —татт¤ 24. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ 

     1. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ несуть особи, винн≥ у вчиненн≥ таких порушень: 

     1) ненаданн¤ в≥дпов≥д≥ на запит; 

     2) ненаданн¤ ≥нформац≥њ на запит; 

     3) безп≥дставна в≥дмова у задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю; 

     4) неоприлюдненн¤ ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до статт≥ 15 цього «акону; 

     5) наданн¤ або оприлюдненн¤ недостов≥рноњ, неточноњ або неповноњ ≥нформац≥њ; 

     6) несвоЇчасне наданн¤ ≥нформац≥њ; 

     7) необірунтоване в≥днесенн¤ ≥нформац≥њ до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом; 

     8) незд≥йсненн¤ реЇстрац≥њ документ≥в; 

     9) навмисне приховуванн¤ або знищенн¤ ≥нформац≥њ чи документ≥в. 

     2. ќсоби, на думку ¤ких њхн≥ права та законн≥ ≥нтереси порушен≥ розпор¤дниками ≥нформац≥њ, мають право на в≥дшкодуванн¤ матер≥альноњ та моральноњ шкоди в пор¤дку, визначеному законом. 

–озд≥л VI. ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя 

     1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ через три м≥с¤ц≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤. 

     2. ƒо приведенн¤ законодавства ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом акти законодавства ”крањни застосовуютьс¤ в частин≥, що не суперечить цьому «акону. 

     3. ¬нести зм≥ни до таких законодавчих акт≥в ”крањни: 

     1) у  одекс≥ ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ ( 80731-10, 80732-10 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): 

     у статт≥ 212-3: 

     частину першу п≥сл¤ сл≥в "ѕро ≥нформац≥ю" ( 2657-12 ) доповнити словами "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ"; 

     прим≥тку викласти в так≥й редакц≥њ: 

     "ѕрим≥тка. ќсоби, визначен≥ в прим≥тц≥ до статт≥ 212-26 цього  одексу, прит¤гаютьс¤ до в≥дпов≥дальност≥ за д≥¤нн¤, передбачен≥ даною статтею, зг≥дно ≥з статтею 212-26"; 

     частину першу статт≥ 212-26 п≥сл¤ сл≥в "ѕро ≥нформац≥ю" ( 2657-12 ) доповнити словами "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ"; 

     2) у назв≥ та абзац≥ першому частини першоњ статт≥ 330  рим≥нального кодексу ”крањни ( 2341-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "¤ка Ї власн≥стю держави" зам≥нити словами "¤ка знаходитьс¤ у волод≥нн≥ держави"; 

     3) частину дес¤ту статт≥ 9 «акону ”крањни "ѕро оперативно-розшукову д≥¤льн≥сть" ( 2135-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79) доповнити двома реченн¤ми такого зм≥сту: "«аборон¤Їтьс¤ оприлюднювати або надавати з≥бран≥ в≥домост≥, а також ≥нформац≥ю щодо проведенн¤ або непроведенн¤ стосовно певноњ особи оперативно-розшуковоњ д≥¤льност≥ до прийн¤тт¤ р≥шенн¤ за результатами такоњ д≥¤льност≥. ѕитанн¤ оприлюдненн¤ або наданн¤ такоњ ≥нформац≥њ п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ регулюЇтьс¤ законом"; 

     4) статтю 9 «акону ”крањни "ѕро контррозв≥дувальну д≥¤льн≥сть" ( 374-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003 р., N 12, ст. 89) доповнити реченн¤м такого зм≥сту: "«аборон¤Їтьс¤ оприлюднювати або надавати (розголошувати) з≥бран≥ в≥домост≥, а також ≥нформац≥ю щодо проведенн¤ або непроведенн¤ стосовно певноњ особи контррозв≥дувальноњ д≥¤льност≥ та заход≥в до прийн¤тт¤ р≥шенн¤ за результатами такоњ д≥¤льност≥ або заход≥в"; 

     5) статтю 13 «акону ”крањни "ѕро авторське право ≥ сум≥жн≥ права" ( 3792-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 43, ст. 214) доповнити частиною п'¤тою такого зм≥сту: 

     "5. «азначен≥ положенн¤ не поширюютьс¤ на випадки оприлюдненн¤ чи наданн¤ ≥нформац≥њ на п≥дстав≥ «акону ”крањни "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ". 

     4.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у двом≥с¤чний строк з дн¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом: 

     затвердити граничн≥ норми витрат на коп≥юванн¤ або друк, передбачен≥ статтею 21 цього «акону; 

     внести на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни законопроекти щодо приведенн¤ закон≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом; 

     привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом; 

     забезпечити приведенн¤ органами виконавчоњ влади њх нормативно-правових акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом.
 

 ѕрезидент ”крањни                                      ¬.яЌ” ќ¬»„

 

 м.  ињв, 13 с≥чн¤ 2011 року
          N 2939-VI

√оловна | «акон ”крањни "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ" | –озпор¤дженн¤ | –озпор¤дженн¤ | ѕор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ | ‘орма запиту про наданн¤ ≥нформац≥њ | —истема обл≥ку документ≥в районноњ ради, ¤к≥ м≥ст¤ть публ≥чну ≥нформац≥ю на 01.03.2012 року | ¬иди ≥нформац≥њ, ¤кою волод≥Ї √лух≥вська районна рада | ѕро норми фактичних витрат на коп≥юванн¤ або друк документ≥в, що надаютьс¤ за запитами на ≥нформац≥ю у виконавчому апарат≥ районноњ ради та пор¤дку в≥дшкодуванн¤ цих витрат

ƒата последнего изменени¤ этого узла 21.07.2011

Hosted by uCoz