ѕор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ

13.08.12

«акон ”крањни "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ"
–озпор¤дженн¤
–озпор¤дженн¤
ѕор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ
‘орма запиту про наданн¤ ≥нформац≥њ
—истема обл≥ку документ≥в районноњ ради, ¤к≥ м≥ст¤ть публ≥чну ≥нформац≥ю на 01.03.2012 року
¬иди ≥нформац≥њ, ¤кою волод≥Ї √лух≥вська районна рада
ѕро норми фактичних витрат на коп≥юванн¤ або друк документ≥в, що надаютьс¤ за запитами на ≥нформац≥ю у виконавчому апарат≥ районноњ ради та пор¤дку в≥дшкодуванн¤ цих витрат

 

 

ѕќ–яƒќ 

доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ

у виконавчому апарат≥ √лух≥вськоњ районноњ ради

 

1. «агальн≥ положенн¤

1.1. ¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни Ђѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њї ≥ розпор¤дженн¤ голови районноњ ради "ѕро заходи щодо забезпеченн¤ доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ" розпор¤дником публ≥чноњ ≥нформац≥њ Ї виконавчий апарат √лух≥вськоњ районноњ ради стосовно ≥нформац≥њ:

-          що  була отримана або створена в процес≥ реал≥зац≥њ районною радою повноважень, передбачених законодавчими актами, та ¤ка знаходитьс¤ у волод≥нн≥ виконавчого апарату районноњ ради;

-          що  була отримана або створена виконавчим апаратом районноњ ради в процес≥ забезпеченн¤ д≥¤льност≥ районноњ ради та ¤ка знаходитьс¤ у волод≥нн≥ виконавчого апарату районноњ ради.

¬иконавчий апарат √лух≥вськоњ районноњ ради  не Ї розпор¤дником ≥нформац≥њ за запитами на ≥нформац≥ю:

-          адресованими безпосередньо до депутат≥в районноњ ради, посадових ос≥б виконавчого апарату районноњ ради;

-          стосовно ≥нформац≥њ ≥нших орган≥в влади ”крањни, орган≥в влади ≥нших держав, м≥жнародних орган≥зац≥й;

-          стосовно ≥нформац≥њ, ¤ка може бути отримана шл¤хом узагальненн¤, анал≥тичноњ обробки даних або потребуЇ створенн¤ в ≥нший спос≥б.

 

1.2. ѕор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ в √лух≥вськ≥й районн≥й  рад≥ (дал≥ Ц ѕор¤док) регулюЇ питанн¤ оприлюдненн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ та забезпеченн¤ права запитувача ≥нформац≥њ (ф≥зичноњ, юридичноњ особи, кр≥м субТЇкт≥в владних повноважень) на доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ, що збер≥гаЇтьс¤ в √лух≥вськ≥й районн≥й рад≥.

1.3. ” раз≥ надходженн¤ кореспонденц≥њ, ¤ка одночасно м≥стить запит на ≥нформац≥ю та за¤ви, клопотанн¤, пропозиц≥њ тощо, ориг≥нал такоњ кореспонденц≥њ розгл¤даЇтьс¤ за правилами, встановленими «аконом ”крањни Ђѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њї, а його коп≥¤ в частин≥ ≥нших питань розгл¤даЇтьс¤ «аконом ”крањни Ђѕро зверненн¤ громад¤нї. ” раз≥ надходженн¤ кореспонденц≥њ, ¤ка м≥стить вимогу про отриманн¤ ≥нформац≥њ, але за своњм характером не Ї запитом на ≥нформац≥ю, така кореспонденц≥¤ розгл¤даЇтьс¤ за правилами, встановленими «аконом ”крањни Ђѕро зверненн¤  громад¤нї.

1.4. ƒоступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ  у √лух≥вськ≥й районн≥й рад≥ забезпечуЇтьс¤ шл¤хом:

        систематичного ≥ оперативного оприлюдненн¤ ≥нформац≥њ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ √лух≥вськоњ районноњ ради або будь-¤кими ≥ншими способами;

        наданн¤ ≥нформац≥њ за запитами на ≥нформац≥ю.

 

2. ќприлюдненн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ, що збер≥гаЇтьс¤ в √лух≥вськ≥й районн≥й рад≥

 

2.1. ќбовТ¤зковому оприлюдненню, але не п≥зн≥ше пТ¤ти робочих дн≥в з дн¤ затвердженн¤ документа, п≥дл¤гаЇ така ≥нформац≥¤, що збер≥гаЇтьс¤ в районн≥й рад≥:

≥нформац≥¤ про районну раду (орган≥зац≥йна структура, ц≥л≥, повноваженн¤, основн≥ завданн¤, напр¤ми д≥¤льност≥ та ф≥нансов≥ ресурси);

≥нформац≥¤, що була отримана або створена у процес≥ реал≥зац≥њ районною радою повноважень, передбаченими законодавчими актами, та ¤ка перебуваЇ у волод≥нн≥ виконавчого апарату районноњ ради;

нормативно-правов≥ та ≥нш≥ акти (кр≥м внутр≥шньоорган≥зац≥йних), прийн¤т≥ районною радою, проекти р≥шень районноњ ради, що п≥дл¤гають обговоренню;

пор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ (пор¤док складанн¤ та поданн¤ запиту на ≥нформац≥ю та види ≥нформац≥њ, що збер≥гаЇтьс¤ в районн≥й рад≥);

пор¤док денний зас≥дань районноњ ради та њњ орган≥в;

≥нформац≥¤ про розм≥щенн¤ м≥сць дл¤ роботи з документами з метою отриманн¤ ≥нформац≥њ;

≥нформац≥¤ про депутат≥в районноњ ради та посадових ос≥б виконавчого апарату районноњ ради;

граф≥к прийому громад¤н посадовими особами районноњ ради;

ваканс≥њ, пор¤док та умови проходженн¤ конкурсу на зам≥щенн¤ вакантних посад;

перел≥к п≥дприЇмств, орган≥зац≥й, установ, ¤к≥ перебувають у сп≥льн≥й власност≥ територ≥альних громад с≥л, селищ √лух≥вського району.

2.2. ќприлюдненню не п≥дл¤гаЇ ≥нформац≥¤, ¤ка визначена районною радою службовою.

2.3. ѕерел≥к в≥домостей, що становить службову ≥нформац≥ю, не може бути обмеженим у доступ≥.

2.4. ¬иконавчий апарат районноњ ради не надаЇ ≥нформац≥ю за запитами, адресованими  безпосередньо до депутат≥в районноњ ради.

2.5. Ќе може бути обмежено доступ до ≥нформац≥њ про розпор¤дженн¤ бюджетними коштами, волод≥нн¤, користуванн¤ чи розпор¤дженн¤ комунальним майном, у тому числ≥ до коп≥й в≥дпов≥дних документ≥в, умови отриманн¤ цих кошт≥в чи майна, пр≥звища, ≥мена, по батьков≥ ф≥зичних ос≥б та найменуванн¤ юридичних ос≥б, ¤к≥ отримали ц≥ кошти або майно.

Ќе належать до ≥нформац≥њ з обмеженим доступом декларац≥њ про доходи ос≥б та член≥в њхн≥х с≥мей, ¤к≥ претендують на зайн¤тт¤ чи займають виборну посаду в органах влади.

2.6. ќбмеженню доступу п≥дл¤гаЇ ≥нформац≥¤, а не документ. якщо документ м≥стить ≥нформац≥ю з обмеженим доступом, дл¤ ознайомленн¤ надаЇтьс¤ ≥нформац≥¤, доступ до ¤коњ необмежений.

2.7. ќприлюдненн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ.

2.7.1. ≤нформац≥¤, ¤ка п≥дл¤гаЇ оприлюдненню, публ≥куЇтьс¤ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ √лух≥вськоњ районноњ ради або будь-¤кими ≥ншими способами.

2.7.2. “ерм≥ни оприлюдненн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ:

≥нформац≥¤, ¤ка п≥дл¤гаЇ оприлюдненню, публ≥куЇтьс¤ не п≥зн≥ше 5 робочих дн≥в з дн¤ затвердженн¤ (прийн¤тт¤) документа, що м≥стить публ≥чну ≥нформац≥ю;

проекти нормативно-правових акт≥в та р≥шень, розроблен≥ виконавчим апаратом районноњ ради оприлюднюютьс¤ не п≥зн≥ше ¤к за 20 робочих дн≥в до дати њх розгл¤ду з метою прийн¤тт¤.

2.7.3. Ќев≥дкладному оприлюдненню п≥дл¤гаЇ будь-¤ка ≥нформац≥¤ про факти, що загрожують життю, здоровТю та/або майну ос≥б, ≥ про заходи, ¤к≥ застосовуютьс¤ у звТ¤зку з цим.

 

3. Ќаданн¤  ≥нформац≥њ за запитами

 

3.1. «апит на отриманн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ подаЇтьс¤ до районноњ ради на ≥мТ¤ голови районноњ ради в усн≥й або письмов≥й форм≥:

- на поштову адресу : 41400, м. √лух≥в, вул.  иЇво-ћосковська,43 (на конверт≥ вказувати Ђѕубл≥чна ≥нформац≥¤ї);

- факсом (05444) 2-51-32;

- на електронну адресу: gluhov_rayrada@sm.ukrtel.net  

та п≥дл¤гаЇ в день надходженн¤ попередньому розгл¤ду та реЇстрац≥њ у загальному в≥дд≥л≥ виконавчого апарату районноњ ради в журнал≥ реЇстрац≥њ ≥нформац≥йних запит≥в (додаЇтьс¤).

3.2. “ерм≥н виконанн¤ ≥нформац≥йного запиту становить не б≥льше 5 робочих дн≥в з дн¤ його реЇстрац≥њ.

” раз≥ ¤кщо в запит≥ за¤вник зазначаЇ, що запитувана ≥нформац≥¤ необх≥дна дл¤ захисту житт¤ ≥ свобод громад¤н, в≥дпов≥дь на запит надаЇтьс¤ не п≥зн≥ше 48 годин з дн¤ його отриманн¤. ѕри цьому за¤вник повинен обірунтувати вимогу терм≥нового розгл¤ду ≥нформац≥њ.

” випадку ¤кщо запит стосуЇтьс¤ наданн¤ великого обс¤гу ≥нформац≥њ або потребуЇ пошуку ≥нформац≥њ серед значноњ к≥лькост≥ даних, терм≥н наданн¤ в≥дпов≥д≥ продовжуЇтьс¤ до 20 робочих дн≥в з обірунтуванн¤м такого продовженн¤, дане обірунтуванн¤ подаЇтьс¤ запитувачу ≥нформац≥њ в письмов≥й форм≥ не п≥зн≥ше пТ¤ти робочих дн≥в з дн¤ отриманн¤ запиту.

3.3. ѕисьмовий запит на отриманн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ складаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до форм  запит≥в (додаЇтьс¤).

‘орми запит≥в можна отримати у загальному в≥дд≥л≥ виконавчого апарату  √лух≥вськоњ районноњ ради за адресою:  41400, м. √лух≥в, вул.  иЇво-ћосковська,43  та веб-сайт≥ √лух≥вськоњ районноњ ради.

якщо письмовий запит наданий не за затвердженою формою, районна рада маЇ право в≥дмовити в наданн≥ ≥нформац≥њ, про що даЇтьс¤ письмова в≥дпов≥дь за¤вников≥ прот¤гом 5 робочих дн≥в з дн¤ реЇстрац≥њ запиту. —татт¤ 22 «акону ”крањни Ђѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њї визначаЇ пор¤док в≥дмови та в≥дстрочки в задоволенн≥ запиту на ≥нформац≥ю.

3.4. ” раз≥ поданн¤ запиту в усн≥й форм≥, начальник загального в≥дд≥лу виконавчого апарату районноњ ради, в≥дпов≥дальний за реЇстрац≥ю документ≥в, оформл¤Ї запит на паперовому нос≥њ (зг≥дно з затвердженими формами) з≥ сл≥в за¤вника.  ѕри цьому в нижньому л≥вому кут≥ останнього аркуша документа зазначаЇтьс¤ пр≥звище особи, ¤ка оформила запит, њњ  номер телефону та п≥дпис.

3.5. ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ запит розгл¤даЇтьс¤ кер≥вництвом районноњ ради  в≥дпов≥дно до  ≤нструкц≥њ з д≥ловодства у виконавчому апарат≥ районноњ ради.

3.6. ѕ≥сл¤   розгл¤ду кер≥вництвом районноњ ради запит повертаЇтьс¤ до загального в≥дд≥лу виконавчого апарату районноњ ради, ¤кий  передаЇ запит на виконанн¤ посадов≥й особ≥ (особам) виконавчого апарату районноњ ради, зазначен≥й (зазначеним) у резолюц≥њ.

3.7. ¬≥дпов≥дь на ≥нформац≥йний запит в обовТ¤зковому пор¤дку в≥зуЇтьс¤ головним спец≥ал≥стом-юрисконсультом в≥дд≥лу орган≥зац≥йноњ та кадровоњ роботи виконавчого апарату районноњ ради, безпосередн≥м виконавцем та  п≥дписуЇтьс¤ головою районноњ ради. ѕ≥сл¤ цього запит  реЇструЇтьс¤ у загальному в≥дд≥л≥   виконавчого апарату районноњ ради ≥ в≥дправл¤Їтьс¤ за¤вников≥ в≥дпов≥дно до ≤нструкц≥њ з д≥ловодства у виконавчому апарат≥ районноњ  ради.

3.8.  ” раз≥ ¤кщо районна рада не волод≥Ї запитуваною  ≥нформац≥Їю ≥ не зобовТ¤зана волод≥ти нею в≥дпов≥дно до своњх повноважень, виконавець документа, зазначений у резолюц≥њ, готуЇ за п≥дписом голови районноњ ради лист на адресу власника ≥нформац≥њ (¤кщо в≥н в≥домий) ≥ в≥дпов≥дь за¤вников≥ про переадресац≥ю його запиту та надаЇ п≥дписан≥ документи до загального в≥дд≥лу  виконавчого апарату районноњ ради на в≥дправку не п≥зн≥ше н≥ж прот¤гом 5 робочих дн≥в з дати реЇстрац≥њ запиту.

якщо власник ≥нформац≥њ нев≥домий, виконавець у вищезгаданий терм≥н готуЇ за п≥дписом голови районноњ ради в≥дпов≥дь за¤вников≥ ≥з зазначенн¤м причин, за ¤кими надати ≥нформац≥ю неможливо.

3.9.  ожний запит реЇструЇтьс¤ шл¤хом присвоЇнн¤ йому реЇстрац≥йного ≥ндексу, ¤кий включаЇ в себе позначенн¤ з урахуванн¤м потреб систематизац≥њ, статистики, анал≥зу, пошуку запит≥в.

–еЇстрац≥йний ≥ндекс складаЇтьс¤ з пор¤дкового реЇстрац≥йного номера з початку року, номера за номенклатурою справ.

–еЇстрац≥йний ≥ндекс запиту  та дата його надходженн¤ зазначаютьс¤ в журнал≥ реЇстрац≥њ та обл≥ку поданих у виконавчий апарат районноњ ради запит≥в на отриманн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ та у реЇстрац≥йному штамп≥, ¤кий проставл¤Їтьс¤ на нижньому пол≥ першого аркуша ≥нформац≥йного запиту праворуч, або на ≥ншому в≥льному м≥сц≥, кр≥м м≥сц¤, призначеного дл¤ п≥дшивки документа до справи.

3.10. –обота з особами, що звернулис¤ ≥з запитом про наданн¤ вит¤г≥в з документ≥в, фотографуванн¤, коп≥юванн¤, скануванн¤ ≥нформац≥њ тощо, проводитьс¤ в буд≥вл≥ √лух≥вськоњ районноњ ради (перший поверх, загальний в≥дд≥л виконавчого апарату районноњ ради) начальником загального в≥дд≥лу  виконавчого апарату районноњ ради або спец≥ал≥стом, ¤кий його зам≥щуЇ в≥дпов≥дно до посадових обовТ¤зк≥в, у такому пор¤дку.

ѕри зверненн≥ особи з проханн¤м надати виписку, сфотографувати, коп≥ювати, сканувати ≥нформац≥ю тощо, що збер≥гаЇтьс¤ в районн≥й рад≥, оформл¤Їтьс¤ запит в≥дпов≥дно до затвердженоњ форми, ¤кий передаЇтьс¤ кер≥вництву районноњ ради.

 ер≥вництво районноњ ради даЇ дорученн¤ п≥дготувати коп≥њ документ≥в, за ¤кими зроблений запит, ≥ передати њх у загальний в≥дд≥л виконавчого апарату районноњ ради, де буде зд≥йснюватис¤ робота з документами.

 

 

 

4. ќскарженн¤ д≥й (безд≥¤льност≥) посадових ос≥б

 

4.1. –≥шенн¤, д≥њ або безд≥¤льн≥сть посадових ос≥б виконавчого апарату районноњ ради з питань наданн¤ публ≥чноњ ≥нформац≥њ можуть бути оскаржен≥ за¤вником голов≥ районноњ ради або до суду.

 

√оловна | «акон ”крањни "ѕро доступ до публ≥чноњ ≥нформац≥њ" | –озпор¤дженн¤ | –озпор¤дженн¤ | ѕор¤док доступу до публ≥чноњ ≥нформац≥њ | ‘орма запиту про наданн¤ ≥нформац≥њ | —истема обл≥ку документ≥в районноњ ради, ¤к≥ м≥ст¤ть публ≥чну ≥нформац≥ю на 01.03.2012 року | ¬иди ≥нформац≥њ, ¤кою волод≥Ї √лух≥вська районна рада | ѕро норми фактичних витрат на коп≥юванн¤ або друк документ≥в, що надаютьс¤ за запитами на ≥нформац≥ю у виконавчому апарат≥ районноњ ради та пор¤дку в≥дшкодуванн¤ цих витрат

ƒата последнего изменени¤ этого узла 21.07.2011

Hosted by uCoz