Розпорядження голови районної ради "Про адміністративні послуги, що надаються виконавчим апаратом Глухівської районної ради"

03.01.13

 

                                                                                 

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради

 

01.09.2011                                                                                     Глухів                                                             № 64

 

Про адміністративні послуги, що

надаються виконавчим апаратом

Глухівської районної ради

 

З метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян та запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг, на виконання Указу Президента України від 03.07.2009 №508 «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», Постанови Кабінету Міністрів від 17.07.2009 №737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 №219 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити:

1.1. Перелік адміністративних послуг, що надаються виконавчим апаратом Глухівської районної ради (додаток 1).

1.2. Стандарти адміністративних послуг, що надаються виконавчим апаратом Глухівської районної ради (додаток 2 ).

2. Рекомендувати сільським, селищним радам, комунальним закладам районної ради:

2.1. Затвердити Переліки та стандарти адміністративних послуг, що надаються на територіях відповідних місцевих рад та комунальними закладами районної ради.

2.2. Вжити заходів щодо покращення роботи по якісному наданню адміністративних послуг споживачам.

3. Розмістити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Глухівської районної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Заступник голови                                                                                В.М.Гурова

 

 

Додаток 1

до розпорядження

голови районної ради

від 01.09.2011  №  64

 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються

виконавчим апаратом Глухівської районної ради

 

Назва послуги

Суб’єкт надання

Статті законів України, згідно з якими

Інші нормативно-правові акти, згідно з якими

надається послуга

визначається її платність або безоплатність

надається послуга

визначається її платність або безоплатність

1

2

3

4

5

6

7

1

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

Розділ ІІІ Закону України  „Про службу в органах місцевого самоврядування

Безоплатно

_

Безоплатно

2

Нагородження  спільними почесними відзнаками голови районної державної адміністрації та голови районної ради

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату

районної ради

_

Безоплатно

Рішення районної ради від 22.12.2008 року „Про затвердження Положення про спільні почесні відзнаки голови Глухівської районної державної адміністрації  та голови Глухівської районної ради”

Безоплатно

3

Погодження продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Глухівської районної ради

Стаття  18 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»

Безоплатно

_

Безоплатно 

 

 

4

Сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян:- надання усних консультацій і роз’ясненнь з правових питань; допомога в складанні документів правового характеру

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату

Глухівської районної ради

Стаття 5 Конституції України, ст.аття 1 Закону України „Про звернення громадян”

Ст.аття 21 Закону України „Про звернення громадян”

Указ Президента України від 09.06.2006 року №509/2006 „Концепція формування правової допомоги в Україні”

Безоплатно

5

Прийом, реєстрація пропозицій, заяв та скарг громадян.

Загальний відділ виконавчого апарату Глухівської районної ради

Розділ ІІ Закону України „Про звернення громадян”

Стаття 21 Закону України „Про звернення громадян”

Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 348

Безоплатно

6

Організація особистого прийому громадян та виїзних прийомів громадян за місцем постійного проживання керівництвом Глухівської районної ради

Загальний відділ виконавчого апарату

Глухівської районної ради

Стаття 22 Закону України  «Про звернення громадян»

Стаття 21 Закону України „Про звернення громадян”

Розпорядження голови районної ради від 04.01.2011 №1 «Про порядок  організації  роботи щодо розгляду  звернень та особистого прийому громадян керівництвом Глухівської  районної ради в 2011 році»

Безоплатно

7

Прийом, реєстрація депутатських звернень та запитів.

Загальний відділ виконавчого апарату Глухівської районної ради

Стаття 13,21 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”

 

Безоплатно

Регламент роботи  Глухівської районної ради, затверджений рішенням районної ради від 02.12.2010,

Інструкція з діловодства у виконавчому апараті  районної ради, затверджена розпорядженням голови районної ради від 20.06.2011 №42

Безоплатно

8

Забезпечення доступу до публічної інформації

Загальний відділ виконавчого апарату Глухівської районної ради

Стаття 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указ Президента України №548/2011 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»

Стаття 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Розпорядження голови районної ради від  10.05.2011 №30

«Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» та від 17.06.2011 №40 «Про затвердження документів щодо доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради»

Безоплатно

9

Виготовлення та видача посвідчень та нагрудних знаків депутатам районної ради та посвідчень помічникам-консультантам депутатів районної ради

Відділ організаційної та кадрової роботи  та загальний відділ виконавчого апарату

Глухівської районної ради

Стаття 9 та 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»

Безоплатно

Рішення районної ради від 22.02.2011 «Про положення про помічника-консультанта депутата Глухівської районної ради»

Безоплатно

10

Видача довідок для призначення (перерахунку) пенсії

Головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради

Закони України "Про звернення громадян" та "Про пенсійне забезпечення»

Безоплатно

_

Безоплатно

 

Заступник голови                                                                                                                    В.М.Гурова

 

 

Додаток 2

до розпорядження

голови районної ради

від 01.09.2011  №  64

 

 

Стандарт

надання адміністративної послуги по прийняттю та проходженню

служби в органах місцевого самоврядування

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» статті 5, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20; Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджених постановою КМУ від 15.02.2002 №169; розпорядження голови районної ради від 11.01.2007 №288-к «Про порядок проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату районної ради», Закон України «Про звернення громадян»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання, на відповідній території, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

- заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;

- особова картка П-2ДС з відповідними додатками;

- копія документів про освіту;

- декларація про доходи за минулий рік;

- копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України.

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-                подача документів для участі у конкурсі на вакантну посаду;

-                участь у конкурсі (письмовий іспит, співбесіда);

-                прийняття розпорядження голови районної ради про прийняття на відповідну вакантну посаду згідно рекомендації конкурсної комісії;

-                присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування;

-                прийняття розпорядження голови районної ради про зарахування до кадрового резерву на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Подача документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади здійснюється протягом 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в районній газеті «Глухівщина»

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не можуть бути обраними або призначеними на посаду в органі місцевого самоврядування та його виконавчому апараті особи, які :

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісним при зайнятті посади;

- які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну ;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами та свояками;

- в інших випадках, встановлених законами України.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Ознайомлення з розпорядженням голови районної ради про призначення на вакантну посаду.

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

 

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

Публікація оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади в органі місцевого самоврядування в районній газеті «Глухівщина».

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

Заступник голови                                                                                                                В.М.Гурова

 

 

Стандарт

надання адміністративної послуги

         по нагородженню відзнаками голови Глухівської районної державної

адміністрації та голови Глухівської районної ради

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” статті 2, 6, 25; розпорядження голови райдержадміністрації від 19.12.2008 №660 „Про спільні почесні відзнаки голови РДА та голови районної ради”, рішення районної ради п’ятого скликання від 22.12.2008 „Про затвердження Положення про спільні почесні відзнаки голови Глухівської районної державної адміністрації та голови Глухівської районної ради”

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Трудові колективи всіх форм власності, громадські організації, творчі спілки, які розташовані на території району, окремі громадяни – мешканці району, громадяни інших районів та міст України за значний особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

- подання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, селищних, сільських голів, постійних комісій районної ради, керівників районних служб, підприємств, установ, організацій, громадських організацій та об’єднань на ім’я голови райдержадміністрації і голови районної ради;

- особиста ініціатива голови райдержадміністрації або голови районної ради;

- характеристика конкретних заслуг колективу чи особи, що стали підставою для порушення клопотання

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-             подача подання з характеристикою;

-             розгляд головою райдержадміністрації та головою районної ради і накладення резолюції;

-             підготовка спільного розпорядження;

-             прийняття спільного розпорядження;

-             грамота чи пам’ятна адреса

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Подання про нагородження подається не пізніше, ніж за 10 днів до дати вручення Грамоти чи Пам’ятної адреси

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Не вважаються обґрунтованими пропозиції щодо відзначення осіб, колективів, які не мають конкретних і вагомих заслуг та приурочені до малозначущих дат і подій. Ювілей сам по собі не є підставою для нагородження Грамотою.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Розпорядження голови Глухівської районної державної адміністрації та Глухівської районної ради.

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

Заступник голови                                                                             В. М. Гурова

 

Стандарт

надання адміністративної послуги по погодженню продовження терміну

перебування на службі в органах місцевого самоврядування

 

з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Стаття 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Посадові особи місцевого самоврядування  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Розпорядження голови районної ради

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено не більш як на 5 років

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

-

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

 

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

Завтупник голови                                                                                                          В.М.Гурова 

 

Стандарт

надання адміністративної послуги по наданню усних консультацій і

роз’яснень з правових питань; допомоги в складанні документів

правового характеру

 

з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг                          

Конституція України, Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 09.06.2006 року №509 «Концепція формування безоплатної правової допомоги в Україні»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Громадяни України

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

-

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

Інформування особи про зміст її права та порядок його реалізації, забезпечення  можливостей досудового вирішення правових спорів.

Надання правової  інформації,   правових   консультацій   та   роз'яснень,
складання правових документів (звернень,  довідок,  запитів тощо), крім процесуальних.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

-

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Усна консультація чи роз’яснення, складання  документів правового характеру

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання стандарту

Фізичні особи мають право звернутись до керівника органу з відповідною скаргою.

16

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

  

Заступник голови                                                                              В.М.Гурова

 

    

Стандарт

надання адміністративної послуги по прийому,

реєстрації пропозицій, заяв та скарг

 

№ з/п

Зміст стандарту

Опис стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкція з діловодства у виконавчому апараті районної ради, затверджена розпорядженням голови районної ради від 20.06.2011 №42

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Фізичні та юридичні особи

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

 -

 

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-             подача документу;

-             приймання документу;

-             попередній розгляд документу;

-             реєстрація документу;

-             передача на розгляд голові районної ради;

-             в разі необхідності взяття документа на контроль;

-             передача виконавцю для виконання;

-             реєстрація відповіді на листи;

    -     надсилання відповіді.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою „терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Отримання відповіді

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

Заступник голови                                                                              В.М.Гурова

    

Стандарт

надання адміністративної послуги по організації особистого прийому громадян

та виїзних прийомів громадян за місцем постійного проживання керівництвом

Глухівської районної ради

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 07.02.2008 №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови районної ради від 04.01.2011 №01 «Про порядок організації роботи щодо розгляду звернень та особистого прийому громадян керівництвом Глухівської районної ради в 2011 році»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Фізичні особи та юридичні особи

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Усне або письмове звернення

 

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-             подача документу;

-             приймання документу;

-             попередній розгляд документу;

-             реєстрація документу;

-             передача на розгляд голові районної ради;

-             в разі необхідності взяття документа на контроль;

-             передача виконавцю для виконання;

-             реєстрація відповіді на листи;

    -     надсилання відповіді.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою „терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- не зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;

- не викладено суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;

- письмове звернення не підписане заявником і не зазначено дату.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Отримання відповіді

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

 

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

  

Заступник голови                                                                              В.М.Гурова

     

Стандарт

надання адміністративної послуги по

прийому, реєстрації депутатських звернень та запитів 

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламент роботи Глухівської районної ради шостого скликання, затверджений рішенням районної ради від 02.12.2010, Інструкція з діловодства у виконавчому апараті районної ради.

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Народні депутати України;

депутати місцевих рад.

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Запит, звернення народного депутата України або депутата місцевої ради

 

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-             подача звернення;

-             приймання звернення;

-             попередній розгляд звернення;

-             реєстрація звернення;

-             передача на розгляд голові районної ради;

-             внесення запиту на пленарне засідання ради;

-             включення до порядку денного пленарного засідання ради;

-             орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, у встановлений радою строк надає письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради;

-             за результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

    Відповідь на депутатський запит встановлюється районною радою, але не повинна перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

    Письмова відповідь про результати розгляду звернення депутата місцевої ради надається в 10-денний термін з дня надходження, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки не пізніш як у місячний строк.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неправильно оформлені (непідписані, незасвідчені), пошкоджені документи повертаються відправнику.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідь на депутатське звернення або запит .

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво – Московська, 43

 

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

  

Заступник голови                                                                              В.М.Гурова

     

Стандарт

надання адміністративної послуги по забезпеченню доступу

до публічної інформації

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про доступ до публічної інформації», розпорядження голови районної ради від 17.06.201140 «Про затвердження документів щодо доступу до публічної інформації у виконавчому апараті районної ради»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Запит на отримання публічної інформації, який подається в усній або письмовій формі за формою, яку можна отримати у загальному відділі виконавчого апарату районної ради за адресою: 41400, м.Глухів, вул.Києво-Московська,43 та на веб-сайті Глухівської районної ради

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

В день надходження запит підлягає розгляду та реєстрації у загальному відділі виконавчого апарату районної ради. Після реєстрації запит розглядається керівництвом районної ради, повертається до загального відділу, який передає запит на виконання посадовій особі, зазначеній у резолюції. Відповідь на інформаційний запит візується головним спеціалістом-юрисконсультом, безпосереднім виконавцем та підписується головою районної ради, реєструється в загальному відділі і відправляється заявникові.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Термін виконання інформаційного запиту становить не більше 5 робочих днів з дня  його реєстрації.

У разі якщо в запиті заявник зазначає, що запитувана інформація необхідна для захисту життя і свобод громадян, відповідь на запит надається не пізніше 48 годин з дня його отримання.

У випадку якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін надання відповіді продовжується до 20 робочих днів з обґрунтуванням продовження.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- запит наданий не за затвердженою формою.

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідь на запит

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація.

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

 

 

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

  

Заступник голови                                                                                                                 В.М.Гурова 

    

Стандарт

надання адміністративної послуги по виготовленню та видачі

посвідчень та нагрудних знаків депутатам районної ради та

посвідчень помічникам-консультантам депутатів районної ради

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад», рішення голови районної ради від 22.02.201140 «Про положення про помічника-консультанта  депутата Глухівської районної ради»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Громадяни  України  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Письмове подання депутата районної ради голові районної ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові кандидата, освіта, дата народження, місце роботи, посада, домашня адреса, контактний телефон, дата зарахування.

До письмового подання додаються: заява особи, яку внесено у подання, про згоду виконувати повноваження помічника-консультанта депутата районної ради на громадських засадах, фотокартка 3х4 см, копія документа про освіту.

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

-

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

На посаді помічника-консультанта

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видача посвідчення, нагрудного знака

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація. 

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

 

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

Заступник голови                                                                              В.М.Гурова 

 

    

Стандарт

надання адміністративної послуги по видачі довідок для

призначення (перерахунку) пенсії

 

з/п

Зміст

стандарту

Опис

стандарту

1

Нормативно-правові акти, що стосуються надання адміністративних послуг

Закони України «Про звернення громадян», «Про пенсійне забезпечення»

2

Перелік категорій одержувачів, у тому числі вразливих верст населення

Громадяни  України, посадові особи органів місцевого самоврядування, учасники виборів  

3

Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Лист на голову районної ради

4

Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання адміністративної послуги

-             подача листа;

-             приймання листа;

-             попередній розгляд листа;

-             реєстрація листа;

-             передача на розгляд голові районної ради;

-             передача виконавцю для виконання;

-             робота з архівними документами;

-             реєстрація відповіді на лист;

    -     надсилання відповіді.

5

Строк надання послуги, а також строк здійснення дій, прийняття рішень  у процесі  надання адміністративної послуги

Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами законодавства. Якщо термін виконання не встановлюється, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою „терміново” – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

6

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

7

Опис результату, який повинен отримати одержувач

Видача довідки

8

Платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати, якщо вона передбачена

Безоплатно

9

Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги та їх кваліфікація. 

-

10

Місце надання адміністративної послуги з урахуванням транспортної та пішохідної доступності

м.Глухів, вул. Києво-Московська, 43

11

Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання  бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації

Понеділок, вівторок, середа, четвер, з 8.00 до 17.15, п’ятниця з 8.00 – 16.00.

 

12

Черговість надання адміністративної послуги у випадку перевищення попиту на послугу над можливістю її надання без очікувань, у тому числі терміни і умови очікування  надання послуги

-

 

13

Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та у ході надання адміністративної послуги.

-

14

Особливості надання адміністративної послуги особам похилого віку та інвалідам

-

15

Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги і відшкодування збитків одержувачу

-

 

Заступник голови                                                                              В.М.Гурова

 

Головна

Дата последнего изменения этого узла 14.09.2011

Hosted by uCoz