ѕро проведенн¤ рев≥з≥њ бюджету ѕеремозькоњ с≥льськоњ ради √лух≥вського району  

11.02.13

 

                                                       

ѕро проведенн¤ рев≥з≥њ бюджету ѕеремозькоњ с≥льськоњ ради √лух≥вського району  

√лух≥вською обТЇднаною державною ф≥нансовою ≥нспекц≥Їю з 07.12.2012 буде  розпочата планова рев≥з≥¤ бюджету ѕеремозькоњ с≥льськоњ ради √лух≥вського району  за пер≥од  з  01.01.2009 по 30.11.2012. 

ћета проведенн¤ рев≥з≥њ: перев≥рити стан дотриманн¤ законодавства при складанн≥ ≥ виконанн¤ м≥сцевого бюджету, досл≥дити стан дотриманн¤ ф≥нансово-бюджетноњ дисципл≥ни учасниками бюджетного процесу, що зд≥йснюють та/або використовують кошти в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету чи майно територ≥альноњ громади. ¬становити, чи забезпечуЇтьс¤ обТЇктом контролю  виконанн¤ вимог законодавчих та ≥нших нормативно-правових акт≥в, правильност≥ визначенн¤ потреби в бюджетних коштах та вз¤тт¤ зобовТ¤зань, стану ≥ достов≥рност≥ бухгалтерського обл≥ку ≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥. 

¬с≥м громад¤нам, що мали правов≥ та, можливо, ≥ншого роду взаЇмов≥дносини з установою, де  проводитьс¤ контрольний зах≥д, надаЇтьс¤ можлив≥сть звернутис¤ (письмово, на особистому прийом≥ або по телефону (244)  2-43-29, 2-35-30) до √лух≥вськоњ обТЇднаноњ державноњ ф≥нансовоњ ≥нспекц≥њ (адреса: вул.  иЇво-ћосковська,31, м. √лух≥в, —умська область, 41400) з ≥нформац≥Їю про можлив≥ порушенн¤ законодавства на зазначеному обТЇкт≥ контролю та зловживанн¤ прац≥вник≥в, що там працюють.

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 30.11.2012

Hosted by uCoz