Про заходи протидії проявам корупції  та здійснення контролю за додержанням антикорупційного законодавства у виконавчому апараті районної ради

03.01.13

 

ГЛУХІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної ради 

__________                                                                      Глухів                                                         №________

             

Про заходи протидії проявам корупції  та здійснення контролю за додержанням антикорупційного законодавства у виконавчому апараті районної ради

З метою вивчення та забезпечення безумовного виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», усунення підґрунтя проявам корупції, активізації роботи у цьому напрямку, керуючись пунктом 7 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити керуючого справами виконавчого апарату районної ради Стороженко Галину Яківну  відповідальною особою з питань запобігання і протидії корупції у виконавчому апараті районної ради.

2. Затвердити заходи Глухівської районної ради щодо організації виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (додаються).

3. Розпорядження голови районної ради від 06.04.2007 року №20-к «Про покладання обов’язків з організації роботи щодо запобігання проявам корупції у виконавчому апараті районної ради» вважати таким, що втратило чинність.

3. Розмістити дане розпорядження на офіційному веб-сайті  Глухівської районної ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова                                                                             В.В.Цюкало

 

 

Додаток 1

до розпорядження голови 

районної ради

____________ №  _________

 

ЗАХОДИ

Глухівської районної ради щодо організації виконання  

Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

З метою вивчення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", забезпечення його виконання у виконавчому апараті районної ради, депутатами районної ради, а також з метою усунення підґрунтя проявам корупції:

     1. Провести навчання працівників виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради з питань вивчення основних положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради

 

 

     2. На офіційному веб–сайті Глухівської районної ради розмістити рубрику "Запобігання та протидія корупції" та забезпечити наповнення зазначеної рубрики відповідними законодавчими, нормативно – правовими  та іншими матеріалами зазначеної тематики.

 

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

Загальний відділ виконавчого апарату районної ради.

 

 

   3. Працівникам виконавчого апарату районної ради у разі виявлення корупційного правопорушення  чи   одержання  інформації  про  вчинення  такого  правопорушення посадовими особами органів місцевого самоврядування,  у межах своїх  повноважень  уживати заходів щодо   припинення   такого   правопорушення  та  негайно  письмово повідомляти про його вчинення спеціально  уповноважений  суб'єкт  у сфері протидії корупції.

 

Працівники виконавчого апарату районної ради.

 

 

   4. Здійснювати антикорупційний контроль при прийнятті кандидатів на службу в органах місцевого самоврядування та в період її проходження.

 

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради, конкурсна комісія виконавчого апарату районної ради

 

 

4. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України "Про службу в

органах місцевого самоврядування" в частині припинення служби в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог статті 20 зазначеного закону.

 

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

 

 

    5. Провести навчання працівників виконавчого апарату районної ради, сільських, селищних голів та секретарів сільських та селищних рад щодо правильного заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

 

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

 

 

   6. При проведенні щорічної оцінки та атестації посадових осіб органу місцевого самоврядування ураховувати дотримання ними антикорупційного законодавства.

 

Керуючий справами та начальники відділів виконавчого апарату районної ради, голова атестаційної комісії

 

 

   7. Формувати у посадових осіб виконавчого апарату районної ради, депутатів районної ради, кадрового резерву виконавчого апарату районної ради усвідомлення про важливість і відповідальність служби в органах місцевого самоврядування, роз’яснювати їм правову відповідальність за корупційні правопорушення.

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Відділ організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

 

 

     8. Забезпечити постійне інформування населення про здійснювані заходи із запобігання та протидії корупції через засоби масової інформації.

 

Загальний відділ виконавчого апарату районної ради, редакція газети "Глухівщина"

 

Голова                                                                                                  В.В.Цюкало

Головна

Дата последнего изменения этого узла 14.09.2011

Hosted by uCoz