”каз ѕрезидента ”крањни "ѕро заходи ≥з забезпеченн¤ додержанн¤ прав ф≥зичних та юридичних ос≥б щодо одержанн¤ адм≥н≥стративних (державних) послуг"

14.09.11

 

              √ерб ”крањни               
 
”   ј « 

ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ» 

ѕро заходи ≥з забезпеченн¤ 
додержанн¤ прав ф≥зичних та юридичних ос≥б 
щодо одержанн¤ адм≥н≥стративних (державних) послуг 


     « метою пол≥пшенн¤ умов реал≥зац≥њ конституц≥йного  права  на п≥дприЇмницьку  д≥¤льн≥сть,  
забезпеченн¤ належного функц≥онуванн¤ дозв≥льноњ системи у сфер≥ господарськоњ  д≥¤льност≥,  запоб≥ганн¤ 
про¤вам  корупц≥њ  п≥д  час  наданн¤  адм≥н≥стративних (державних) послуг  п о с т а н о в л ¤ ю: 
     1.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:
     1) до 1 вересн¤ 2009 року: 
 
     затвердити перел≥к адм≥н≥стративних (державних)  послуг,  ¤к≥ надаютьс¤  органами  виконавчоњ влади,  
державними п≥дприЇмствами, установами   ≥   орган≥зац≥¤ми,   а   також   органами   м≥сцевого самовр¤дуванн¤
  п≥д  час  зд≥йсненн¤  делегованих повноважень,  ≥з зазначенн¤м послуг,  суб'Їкт≥в њх наданн¤,  а дл¤ платних 
послуг - також њх вартост≥; 
     ужити заход≥в  щодо  недопущенн¤  справл¤нн¤ плати за наданн¤ адм≥н≥стративних   (державних)   послуг,  
 ¤кщо   в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни так≥ послуги надаютьс¤ безоплатно або розм≥р плати в установленому 
пор¤дку не визначений; 
     2) забезпечити,  починаючи з 1 вересн¤ 2009 року,  зд≥йсненн¤ оплати   через  органи  ƒержавного  
казначейства  ”крањни  платних адм≥н≥стративних  (державних)  послуг,   що   надаютьс¤   органами виконавчоњ 
  влади,   державними   п≥дприЇмствами,   установами  ≥ орган≥зац≥¤ми,  а також органами м≥сцевого 
самовр¤дуванн¤ п≥д  час зд≥йсненн¤ делегованих повноважень; 
     3) вжити   у   м≥с¤чний  строк  п≥сл¤  затвердженн¤  перел≥ку адм≥н≥стративних (державних) послуг, 
 зазначеного в абзац≥ другому пункту 1 ц≥Їњ статт≥, заход≥в щодо недопущенн¤ органами виконавчоњ влади,  
державними п≥дприЇмствами,  установами ≥ орган≥зац≥¤ми,  а також   органами   м≥сцевого  самовр¤дуванн¤  
п≥д  час  зд≥йсненн¤ делегованих повноважень: 
 
     наданн¤ послуг, не включених до зазначеного перел≥ку; 
     вимаганн¤ в≥д споживач≥в адм≥н≥стративних (державних)  послуг наданн¤  документ≥в,  не передбачених 
законодавством дл¤ одержанн¤ такоњ послуги; 
     передачу, делегуванн¤ повноважень ≥з наданн¤ адм≥н≥стративних (державних) послуг ≥ншим суб'Їктам 
(кр≥м випадк≥в, коли можлив≥сть такоњ передач≥, делегуванн¤ передбачена законом); 
     4) опрацювати    питанн¤    створенн¤    Їдиного    веб-сайту (веб-порталу)з ≥нформац≥Їю щодо пор¤дку
наданн¤ адм≥н≥стративних (державних) послуг. 
     2.  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни,  –ад≥  м≥н≥стр≥в  јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,  обласним,   ињвськ≥й та 
—евастопольськ≥й м≥ським державним адм≥н≥страц≥¤м: 
 
     1) забезпечити розм≥щенн¤ у двом≥с¤чний строк  у  призначених дл¤   прийому   громад¤н  прим≥щенн¤х  
орган≥в  виконавчоњ  влади, державних  п≥дприЇмств,  установ   ≥   орган≥зац≥й,   що   надають адм≥н≥стративн≥ 
(державн≥) послуги, стенд≥в з≥ зразками необх≥дних дл¤ одержанн¤ адм≥н≥стративних (державних)  послуг  
документ≥в  та перел≥ком  таких  документ≥в,  ≥нформац≥Їю про дов≥дков≥ телефони, години прийому громад¤н, 
 пор¤док ≥  розм≥ри  плати  за  одержанн¤ послуг; 
 
     2) розгл¤нути  питанн¤  щодо  створенн¤  в органах виконавчоњ влади,  на державних п≥дприЇмствах, 
в установах ≥ орган≥зац≥¤х, що надають   адм≥н≥стративн≥   (державн≥)   послуги,  консультативних каб≥нет≥в, 
запровадженн¤ телефонних  дов≥дкових  служб  з  питань наданн¤ адм≥н≥стративних (державних) послуг; 
     3) вжити заход≥в щодо забезпеченн¤ функц≥онуванн¤,  починаючи з 1 жовтн¤ 2009  року,  у  мереж≥  ≤нтернет 
 веб-стор≥нок  орган≥в виконавчоњ влади,  державних п≥дприЇмств,  установ ≥ орган≥зац≥й з ≥нформац≥Їю  про 
 пор¤док  наданн¤  в≥дпов≥дних   адм≥н≥стративних (державних) послуг; 
     4) вжити  заход≥в щодо впор¤дкуванн¤ до 1 листопада 2009 року годин прийому громад¤н в органах виконавчоњ 
 влади,  на  державних п≥дприЇмствах,    в   установах   ≥   орган≥зац≥¤х,   що   надають адм≥н≥стративн≥   
(державн≥)   послуги,   з   метою   забезпеченн¤ достатност≥ часу та зручност≥ його дл¤ споживач≥в 
адм≥н≥стративних послуг,  зокрема,  шл¤хом упровадженн¤ "електронноњ черги",  ≥нших форм  управл≥нн¤  чергою,
  створенн¤  належних умов у прим≥щенн¤х, призначених дл¤ прийому громад¤н; 
     5) забезпечити створенн¤ у шестим≥с¤чний строк з  урахуванн¤м в≥тчизн¤ного   та  ≥ноземного  досв≥ду 
 Їдиних  оф≥с≥в  з  наданн¤ адм≥н≥стративних (державних) послуг. 
     3. «апропонувати органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤  затвердити до  1  вересн¤  2009  року  перел≥ки  
адм≥н≥стративних послуг,  що надаютьс¤   органами   м≥сцевого   самовр¤дуванн¤,    комунальними п≥дприЇмствами,
установами  ≥  орган≥зац≥¤ми  п≥д  час зд≥йсненн¤ власних    (самовр¤дних)     повноважень     орган≥в    
м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ≥з зазначенн¤м послуг, суб'Їкт≥в њх наданн¤, а дл¤ платних послуг - також њх вартост≥.
 
     4. «апропонувати √енеральн≥й прокуратур≥ ”крањни  забезпечити зд≥йсненн¤ з 1 жовтн¤ 2009 року перев≥рки 
додержанн¤ прав ф≥зичних та юридичних  ос≥б  щодо  одержанн¤  адм≥н≥стративних  (державних) послуг. 
     5. ÷ей ”каз набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤. 


ѕрезидент ”крањни                                                                 ¬.ёў≈Ќ ќ 

 м.  ињв, 3 липн¤ 2009 року
          N 508/2009

 

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 14.09.2011

Hosted by uCoz