ѕостанова  ћ” "ѕро заходи щодо упор¤дкуванн¤ адм≥н≥стративних послуг"

14.09.11

 

              √ерб ”крањни                             
 
 јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ» 

ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј 

в≥д 17 липн¤ 2009 р. N 737 

 ињв 

ѕро заходи щодо упор¤дкуванн¤ адм≥н≥стративних послуг 

{Ќазва ѕостанови ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ 

N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

{≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ 

N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

 
 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни  п о с т а н о в л ¤ Ї: 


     1.  «атвердити  “имчасовий  пор¤док  наданн¤ адм≥н≥стративних послуг, що додаЇтьс¤. 

     ”становити, що   “имчасовий   пор¤док   д≥Ї   у   пер≥од   до законодавчого врегулюванн¤ питань наданн¤ адм≥н≥стративних послуг. 

{  ѕункт  1  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

     2. ћ≥н≥стерствам, ≥ншим центральним органам виконавчоњ влади, –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,  обласним,  ињвськ≥й та 

—евастопольськ≥й м≥ським державним адм≥н≥страц≥¤м: 
     1) провести  у  м≥с¤чний строк анал≥з д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, ¤к≥ належать до сфери њх управл≥нн¤, та: 
     подати ƒержавному ком≥тетов≥ статистики,  ‘ондов≥  державного майна, ƒержавн≥й податков≥й адм≥н≥страц≥њ, ƒержавному ком≥тетов≥ з 

питань  регул¤торноњ   пол≥тики   та   п≥дприЇмництва,   √оловному управл≥нню  державноњ  служби ≥ ƒержавному казначейству пропозиц≥њ 

про внесенн¤ зм≥н до в≥дпов≥дних  реЇстр≥в,  що  ведуть  зазначен≥ органи,   з   метою  њх  актуал≥зац≥њ  та  в≥дображенн¤  фактичноњ 

к≥лькост≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й; 
     розгл¤нути питанн¤    про    л≥кв≥дац≥ю    ≥    реорган≥зац≥ю п≥дприЇмств,  установ та орган≥зац≥й, д≥¤льн≥сть ¤ких не пов'¤зана 

з реал≥зац≥Їю завдань, покладених на органи виконавчоњ влади; 

     2) вжити   заход≥в   до   завершенн¤    процесу    л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмств,  установ  та  орган≥зац≥й,  ¤к≥  належать до сфери њх 

управл≥нн¤ ≥ стосовно ¤ких прийн¤то таке р≥шенн¤; 

     3) подати  у  м≥с¤чний  строк  п≥сл¤  затвердженн¤   аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в   ”крањни   ћетодики   визначенн¤  соб≥вартост≥  платних 

адм≥н≥стративних  послуг  пропозиц≥њ  щодо  затвердженн¤  розм≥р≥в плати  за  так≥  послуги  в≥дпов≥дно  до  економ≥чно обірунтованих 

витрат, пов'¤заних з њх наданн¤м; 

     4) затвердити у  м≥с¤чний  строк  стандарти  адм≥н≥стративних послуг   та   подати  ћ≥н≥стерству  економ≥ки  ≥нформац≥ю  про  њх 

затвердженн¤; 

     5) вжити заход≥в до припиненн¤ з  1  с≥чн¤  2010  р.  наданн¤ адм≥н≥стративних     послуг    п≥дприЇмствами,    установами    
та орган≥зац≥¤ми, що не мають статусу бюджетних установ, ¤кщо ≥нше не передбачено законодавчими актами або м≥жнародними договорами; 

     6) подати   до   30  с≥чн¤  2010  р.  ћ≥н≥стерству  економ≥ки ≥нформац≥ю  про  стан   виконанн¤   заход≥в,   передбачених   ц≥Їю постановою, 
 дл¤ њњ узагальненн¤ ≥ над≥сланн¤  аб≥нетов≥ ћ≥н≥стр≥в 

”крањни  до  15  лютого  2010  р.  разом   з   пропозиц≥¤ми   щодо вдосконаленн¤ роботи з розвитку системи наданн¤ державних,  у тому 
числ≥ адм≥н≥стративних послуг. 

     3. ƒержавному ком≥тетов≥ з питань  регул¤торноњ  пол≥тики  та п≥дприЇмництва  за  участю  об'Їднань п≥дприЇмц≥в проанал≥зувати у 
двом≥с¤чний    строк    випадки   залученн¤   суб'Їктами   наданн¤ адм≥н≥стративних  послуг на платн≥й основ≥ до наданн¤ таких послуг 
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, що не мають статусу бюджетних установ,  та  внести   аб≥нетов≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни пропозиц≥њ щодо 
недопущенн¤ таких випадк≥в.
{ ѕункт  3  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

     4. ћ≥н≥стерству економ≥ки,  ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в, ƒержавному ком≥тетов≥  з  питань  регул¤торноњ  пол≥тики  та  п≥дприЇмництва, 
јнтимонопольному ком≥тетов≥ розробити та подати у  м≥с¤чний  строк на  розгл¤д   аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни проект ћетодики 
визначенн¤ соб≥вартост≥ платних адм≥н≥стративних послуг. 
     5. ћ≥н≥стерствам,  ≥ншим центральним органам виконавчоњ влади в≥дпов≥дно до своњх повноважень: 
     перегл¤нути  затверджен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни перел≥ки платних  послуг  ≥  у  м≥с¤чний  строк  внести  пропозиц≥њ щодо њх 

розмежуванн¤  на  адм≥н≥стративн≥  та господарськ≥; { јбзац другий пункту  5  в  редакц≥њ  ѕостанови   ћ  N  915  (  915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     провести анал≥з законодавчих акт≥в та  подати  у  двом≥с¤чний строк   аб≥нетов≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни пропозиц≥њ про внесенн¤ до них 

зм≥н з метою недопущенн¤ встановленн¤ п≥дприЇмствам,  установам та орган≥зац≥¤м, що не мають статусу бюджетних установ, повноважень з 

наданн¤  адм≥н≥стративних  послуг,  ¤кщо   ≥нше   не   передбачено м≥жнародними  договорами  ”крањни,  згода  на  обов'¤зков≥сть ¤ких 

надана ¬ерховною –адою ”крањни; 
     вжити  заход≥в  до  в≥дмови  в≥д  наданн¤ органами виконавчоњ влади  господарських  послуг,  ¤к≥  можуть  бути надан≥ суб'Їктами 

господарюванн¤  приватноњ  форми  власност≥.  {  ѕункт 5 доповнено абзацом   зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915  (  915-2010-п  )  в≥д 

11.10.2010 } 
     6. ¬изнати  такими,  що  втратили  чинн≥сть,  акти    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни зг≥дно з перел≥ком, що додаЇтьс¤. 

 
 
ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни                                                  ё.“»ћќЎ≈Ќ ќ      ≤нд. 40 


«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ 
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни 
в≥д 17 липн¤ 2009 р. N 737 “»ћ„ј—ќ¬»… ѕќ–яƒќ  

наданн¤ адм≥н≥стративних послуг 

   { Ќазва ѕор¤дку ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

     1.  ÷ей  ѕор¤док  визначаЇ процедуру наданн¤ адм≥н≥стративних послуг    органами    виконавчоњ    влади,    органами   м≥сцевого 

самовр¤дуванн¤  в  межах  делегованих њм органами виконавчоњ влади повноважень,  п≥дприЇмствами,  установами та орган≥зац≥¤ми, на ¤к≥ 

зг≥дно   з   нормативно-правовими  актами  покладено  повноваженн¤ надавати адм≥н≥стративн≥ послуги (дал≥ - суб'Їкти). { јбзац перший 

пункту  1  в  редакц≥њ  ѕостанови   ћ  N  915  (  915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
 
     {  јбзац  другий  пункту 1 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

     јдм≥н≥стративна  послуга  -  це  послуга,  ¤ка  Ї результатом зд≥йсненн¤   суб'Їктом   повноважень   щодо   прийн¤тт¤  зг≥дно  з 

нормативно-правовими  актами  на  зверненн¤ ф≥зичноњ або юридичноњ особи адм≥н≥стративного акта, спр¤мованого на реал≥зац≥ю та захист 

њњ прав ≥ законних ≥нтерес≥в та/або на виконанн¤ особою визначених законом  обов'¤зк≥в  (отриманн¤  дозволу  (л≥ценз≥њ), сертиф≥ката, 

посв≥дченн¤  та ≥нших документ≥в, реЇстрац≥¤ тощо). { јбзац трет≥й пункту  1  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно  з  ѕостановою  ћ N 915 

( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     јдм≥н≥стративний акт   -   це   прийн¤те   суб'Їктом  р≥шенн¤ ≥ндив≥дуальноњ д≥њ,  спр¤моване на набутт¤,  зм≥ну  чи  припиненн¤ 

прав та обов'¤зк≥в особи. 
 
     —тандарт  адм≥н≥стративноњ  послуги  - це акт, ¤кий видаЇтьс¤ суб'Їктом  в≥дпов≥дно до нормативно-правових акт≥в,  що визначають 
пор¤док наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги,  та  м≥стить  ≥нформац≥ю про адм≥н≥стративну послугу ≥ процедуру њњ наданн¤,  зокрема умови 

та в≥дпов≥дальних ос≥б.  ”становлювати стандартом адм≥н≥стративноњ послуги  права  ≥  обов'¤зки  громад¤н  заборон¤Їтьс¤.  {  ѕункт 1 

доповнено  абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 }
     ƒо  адм≥н≥стративних  послуг  належить:  {  ѕункт 1 доповнено абзацом   зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915  (  915-2010-п  )  в≥д 

11.10.2010 } 
     видача л≥ценз≥й,  дозвол≥в  та  ≥нших  документ≥в дозв≥льного характеру,  сертиф≥кат≥в, св≥доцтв, атестат≥в, посв≥дчень; { ѕункт 

1  доповнено  абзацом  зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     реЇстрац≥¤ (факт≥в,  суб'Їкт≥в,  прав, об'Їкт≥в, у тому числ≥ легал≥зац≥¤  суб'Їкт≥в  ≥  акт≥в  (документ≥в),  ностриф≥кац≥¤  та 

вериф≥кац≥¤);  {  ѕункт 1 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     ≥нш≥ види  д≥¤льност≥  незалежно  в≥д  назви,  у   результат≥ провадженн¤  ¤ких за≥нтересованим ф≥зичним та юридичним особам,  а 

також  об'Їктам,  що  перебувають  у   власност≥,   волод≥нн≥   чи користуванн≥  таких  ос≥б,  надаЇтьс¤  або  п≥дтверджуЇтьс¤ певний 

юридичний статус та/або факт. { ѕункт 1 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     ƒо адм≥н≥стративних послуг не належить контрольна  д≥¤льн≥сть (проведенн¤  перев≥рки,  рев≥з≥њ,  ≥нспектуванн¤  тощо),  осв≥тн≥, 

медичн≥ та господарськ≥ послуги, ¤к≥ надаютьс¤ органами виконавчоњ влади,  державними  п≥дприЇмствами,  установами  та орган≥зац≥¤ми. 

{  ѕункт  1  доповнено  абзацом  зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

     2.  јдм≥н≥стративн≥  послуги  можуть  надаватис¤ на платн≥й ≥ безоплатн≥й основ≥.
{  ѕункт  2  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     3.  ѕовноваженн¤  суб'Їкт≥в  наданн¤  адм≥н≥стративних послуг визначаютьс¤  нормативно-правовими актами. { јбзац перший пункту 3 

≥з  зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 

     ѕлата за  наданн¤  таких  послуг  справл¤Їтьс¤  у розм≥рах та пор¤дку,  що визначен≥ законодавчими актами,  а в раз≥, коли це не 

передбачено  законодавчими  актами,  -  актами   аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. 
     –озм≥ри плати    за    наданн¤    адм≥н≥стративних     послуг установлюютьс¤  з  урахуванн¤м  економ≥чно  обірунтованих витрат ≥ 

ћетодики визначенн¤ соб≥вартост≥ платних адм≥н≥стративних  послуг, затвердженоњ  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. 
     ѕ≥дприЇмства,   установи  та  орган≥зац≥њ  можуть  залучатис¤ суб'Їктом  до  виконанн¤  окремих  етап≥в наданн¤ адм≥н≥стративних 

послуг  у  випадках,  передбачених  законами  ”крањни  або  актами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, та у раз≥ неможливост≥ виконанн¤ таких 

етап≥в самост≥йно. ќплата роботи залучених п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й проводитьс¤ на р≥вн≥ њњ соб≥вартост≥, ¤ка визначаЇтьс¤ 

в≥дпов≥дно до  ћетодики,  передбаченоњ  в  абзац≥  третьому  цього пункту.  {  ѕункт 3 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 

( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     —правл¤нн¤ плати   за   наданн¤   адм≥н≥стративних  послуг  у в≥дсотковому   в≥дношенн≥   до   кошторисноњ   вартост≥    об'Їкта 

заборон¤Їтьс¤.  { ѕункт 3 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     ѕлата за наданн¤ адм≥н≥стративних послуг вноситьс¤ одноразово за  весь  комплекс  виконаних  роб≥т  та наданих послуг. { ѕункт 3 

доповнено  абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     4.   ѕлата   за   адм≥н≥стративн≥   послуги,   ¤к≥  надаютьс¤ п≥дприЇмствами,  установами  та орган≥зац≥¤ми, що не мають статусу 

бюджетних    установ,    ¤ким    повноваженн¤   стосовно   наданн¤ адм≥н≥стративних  послуг  встановлен≥ нормативно-правовими актами, 

перераховуЇтьс¤  одержувачами  таких  послуг до спец≥ального фонду державного  бюджету.  { јбзац перший пункту 4 в редакц≥њ ѕостанови 

 ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     ¬итрати, пов'¤зан≥  з  наданн¤м  зазначеними  п≥дприЇмствами, установами  та  орган≥зац≥¤ми,  що  не  мають  статусу   бюджетних 

установ, платних адм≥н≥стративних послуг, компенсуютьс¤ в≥дпов≥дно до  укладених  з ними органами виконавчоњ влади договор≥в. { јбзац 

другий пункту 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
 
     5. ќргани виконавчоњ влади можуть делегувати  повноваженн¤  з наданн¤   адм≥н≥стративних  послуг  лише  бюджетним  установам  на 

п≥дстав≥ нормативно-правових акт≥в. 
     6. јдм≥н≥стративн≥ послуги надаютьс¤ зг≥дно  ≥з  стандартами, що  затверджуютьс¤  суб'Їктами  в≥дпов≥дно  до  њх  повноважень  з 

урахуванн¤м  ћетодичних  рекомендац≥й  з  розробленн¤   стандарт≥в адм≥н≥стративних   послуг,   затверджених  ћ≥неконом≥ки.  Ѕюджетн≥ 

установи, ¤ким делегован≥ закр≥плен≥ зг≥дно з нормативно-правовими актами  за  органами  виконавчоњ  влади  повноваженн¤ щодо наданн¤ 

адм≥н≥стративних  послуг,   надають   так≥   послуги   зг≥дно   ≥з стандартами,   затвердженими   органами   виконавчоњ   влади,   що 

делегували так≥ повноваженн¤. 
     ”  раз≥  коли  право  наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги надано двом   або   б≥льше  суб'Їктам,  у  тому  числ≥  м≥сцевим  органам 

виконавчоњ   влади,  територ≥альним  органам  центральних  орган≥в виконавчоњ   влади,  в≥дпов≥дальний  за  наданн¤  адм≥н≥стративноњ 

послуги  центральний  орган  виконавчоњ  влади  затверджуЇ типовий стандарт  наданн¤  адм≥н≥стративноњ  послуги,  в≥дпов≥дно до ¤кого 

≥нш≥ суб'Їкти затверджують власн≥ стандарти наданн¤ такоњ послуги. {  ѕункт  6  доповнено  абзацом  зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915 

( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     «аборон¤Їтьс¤ вимагати   в≥д   одержувач≥в   адм≥н≥стративних послуг  документи  та  ≥нформац≥ю,  ¤к≥  перебувають  у  волод≥нн≥ 

суб'Їкта,  волод≥нн≥   ≥нших   державних   орган≥в   ≥   державних п≥дприЇмств,   установ   та   орган≥зац≥й   або  наданн¤  ¤ких  не 

передбачено  нормативно-правовими  актами.  {  ѕункт  6  доповнено абзацом   зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915  (  915-2010-п  )  в≥д 

11.10.2010 } 
     7.  —уб'Їкти, що надають адм≥н≥стративн≥ послуги на пост≥йн≥й основ≥,   забезпечують:  {  јбзац  перший  пункту  7  ≥з  зм≥нами, 

внесеними  зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915  (  915-2010-п  ) в≥д 11.10.2010 } 
     розм≥щенн¤ на  стендах та оф≥ц≥йних веб-сайтах ≥нформац≥њ про наданн¤  адм≥н≥стративних послуг (перел≥ки послуг та розм≥ри плати 

у раз≥ наданн¤ њх на платн≥й основ≥, розпор¤док роботи, пр≥звища ≥ посади  в≥дпов≥дальних ос≥б ≥з зазначенн¤м контактних телефон≥в та 

адрес   електронноњ  пошти,  перел≥к  необх≥дних  документ≥в  щодо отриманн¤  послуг, строки наданн¤ послуг); { јбзац другий пункту 7 

≥з  зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     наданн¤   роз'¤снень   з   питань,   що   стосуютьс¤  наданн¤ адм≥н≥стративних  послуг;  {  јбзац  трет≥й  пункту  7 ≥з зм≥нами, 

внесеними  зг≥дно  з  ѕостановою   ћ  N  915  (  915-2010-п  ) в≥д 11.10.2010 } 
     вжитт¤   заход≥в   до   функц≥онуванн¤   "Їдиного   в≥кна"  - орган≥зац≥йноњ   форми   наданн¤   адм≥н≥стративних   послуг,  ¤ка 

передбачаЇ   проведенн¤  ус≥х  процедур,  необх≥дних  дл¤  наданн¤ адм≥н≥стративноњ  послуги  посадовими  особами  суб'Їкта, за умови 

отриманн¤  в≥д  одержувача ус≥х документ≥в, необх≥дних дл¤ наданн¤ такоњ послуги (кр≥м адм≥н≥стративних послуг, дл¤ ¤ких спец≥альними 

законами   передбачено  њх  наданн¤  за  принципом  орган≥зац≥йноњ Їдност≥),  а  також  недопущенн¤  утворенн¤  черг,  зокрема шл¤хом 

використанн¤ механ≥зму попереднього запису, прозороњ (нумерованоњ) черги.  {  ѕункт  7 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 
( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     8.  —уб'Їкти  подають ≥нформац≥ю про наданн¤ адм≥н≥стративних послуг √оловдержслужб≥ дл¤ внесенн¤ њњ до –еЇстру адм≥н≥стративних 

послуг.  ѕор¤док  ≥  форма  поданн¤  такоњ ≥нформац≥њ визначаютьс¤ √оловдержслужбою.  {  ѕункт  8  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно  з 

ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } 
     9.  онтроль за додержанн¤м цього “имчасового пор¤дку та ≥нших акт≥в  законодавства  з  питань  наданн¤  адм≥н≥стративних  послуг 

зд≥йснюЇтьс¤   √олов –”,   ƒѕј  ≥  ƒержц≥н≥нспекц≥Їю  в  межах  њх повноважень.
{  ѕункт  9  ≥з  зм≥нами,  внесеними  зг≥дно з ѕостановою  ћ N 915 ( 915-2010-п ) в≥д 11.10.2010 } «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ 
постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни 
в≥д 17 липн¤ 2009 р. N 737              ѕ≈–≈Ћ≤  

                акт≥в  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, 

                       що втратили чинн≥сть 


     1. –озпор¤дженн¤   аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д 27 червн¤ 2007 р.  N 494 ( 494-2007-р ) "ѕро затвердженн¤ плану заход≥в щодо 

реал≥зац≥њ   онцепц≥њ  розвитку  системи  наданн¤ адм≥н≥стративних послуг органами виконавчоњ влади". 

     2. –озпор¤дженн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  25  лютого 2009 р.  N  251  (  251-2009-р  )  "ѕро  заходи щодо упор¤дкуванн¤ 

наданн¤ державних платних послуг". 
     3. ѕостанова   аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  11 березн¤ 2009 р.  N  234  (  234-2009-п  ) "ƒе¤к≥ питанн¤ платних державних 

послуг" (ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни, 2009 р., N 21, ст. 675). 

     4. ѕункт 3 постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 20 травн¤ 2009 р.  N  486  (  486-2009-п  )  "ѕро утворенн¤  ом≥с≥њ з питань
удосконаленн¤  пор¤дку  наданн¤  державних   та   адм≥н≥стративних послуг" (ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни, 2009 р., N 37, ст. 1257).

 

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 14.09.2011

Hosted by uCoz