Ќј ј« ћ≈” "ѕро затвердженн¤ ћетодичних рекомендац≥й з розробленн¤ стандарт≥в адм≥н≥стративних послуг"

14.09.11

 

 

ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ≈ ќЌќћ≤ » ” –јѓЌ»

Ќ ј   ј «

12.07.2007 N 219

ѕро затвердженн¤ ћетодичних рекомендац≥й з розробленн¤ стандарт≥в адм≥н≥стративних послуг

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

¬≥дпов≥дно до розпор¤дженн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 15.02.2006 N 90 "ѕро схваленн¤  онцепц≥њ розвитку системи наданн¤ адм≥н≥стративних послуг органами виконавчоњ влади" та постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 17.07.2009 N 737 "ѕро заходи щодо упор¤дкуванн¤ державних, у тому числ≥ адм≥н≥стративних послуг" Ќј ј«”ё:

( ¬ступна частина в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

1. «атвердити ћетодичн≥ рекомендац≥њ з розробленн¤ стандарт≥в адм≥н≥стративних послуг, що додаютьс¤.

( ѕункт 1 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

2. –екомендувати органам виконавчоњ влади, органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤, державним п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м, що на виконанн¤ акт≥в законодавства надають адм≥н≥стративн≥ послуги, розробити та затвердити стандарти адм≥н≥стративних послуг з урахуванн¤м ћетодичних рекомендац≥й, затверджених цим наказом, та по≥нформувати ћ≥неконом≥ки.

( ѕункт 2 в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

3. ƒепартаменту з питань державного управл≥нн¤ довести цей наказ до в≥дома центральних орган≥в виконавчоњ влади, –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських держадм≥н≥страц≥й.

 

 «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

Ќаказ ћ≥н≥стерства

економ≥ки ”крањни

12.07.2007 N 219

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ –≈ ќћ≈Ќƒј÷≤ѓ

з розробленн¤ стандарт≥в адм≥н≥стративних послуг

( Ќазва ћетодичних рекомендац≥й в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

I. «агальн≥ положенн¤

ћетодичн≥ рекомендац≥њ з розробленн¤ стандарт≥в адм≥н≥стративних послуг (дал≥ - ћетодичн≥ рекомендац≥њ) розроблен≥ з метою вдосконаленн¤ д≥¤льност≥ адм≥н≥стративних орган≥в та призначен≥ дл¤ використанн¤ п≥д час розробленн¤ ними внутр≥шн≥х стандарт≥в адм≥н≥стративних послуг.

( јбзац перший розд≥лу I в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

Ќаведен≥ в цих ћетодичних рекомендац≥¤х терм≥ни вживаютьс¤ в такому значенн≥:

адм≥н≥стративна послуга - це державна послуга, ¤ка Ї результатом зд≥йсненн¤ суб'Їктом повноважень щодо прийн¤тт¤ зг≥дно з нормативно-правовими актами на зверненн¤ ф≥зичноњ або юридичноњ особи адм≥н≥стративного акта, спр¤мованого на реал≥зац≥ю та захист њњ прав ≥ законних ≥нтерес≥в та/або на виконанн¤ особою визначених законом обов'¤зк≥в (отриманн¤ дозволу (л≥ценз≥њ), сертиф≥ката, посв≥дченн¤ та ≥нших документ≥в, реЇстрац≥¤ тощо);

( јбзац трет≥й розд≥лу I в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

адм≥н≥стративний орган - орган виконавчоњ влади, орган м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмство, установа, орган≥зац≥¤, що на виконанн¤ акт≥в законодавства надаЇ адм≥н≥стративну послугу;

( јбзац четвертий розд≥лу I ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009 )

—тандарт адм≥н≥стративноњ послуги (дал≥ - стандарт) - це акт, ¤кий видаЇтьс¤ адм≥н≥стративним органом в≥дпов≥дно до нормативно-правових акт≥в, що визначають пор¤док наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, та м≥стить ≥нформац≥ю про адм≥н≥стративну послугу ≥ процедуру њњ наданн¤, зокрема умови та в≥дпов≥дальних ос≥б.

( јбзац п'¤тий розд≥лу I ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥ки N 799 в≥д 31.07.2009; в редакц≥њ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

одержувач адм≥н≥стративноњ послуги (дал≥ - одержувач) - ф≥зична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що звертаЇтьс¤ або звернулас¤ за адм≥н≥стративною послугою безпосередньо або через свого законного представника до адм≥н≥стративного органу;

запит про наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги - виражена в усн≥й, письмов≥й чи електронн≥й форм≥ ≥ представлена до адм≥н≥стративного органу вимога одержувача щодо наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

јдм≥н≥стративний орган зобов'¤заний забезпечити захист в≥домостей про факти, под≥њ ≥ обставини житт¤ одержувача, що дозвол¤ють ≥дентиф≥кувати його особу, у тому числ≥ шл¤хом забезпеченн¤ конф≥денц≥йност≥ ≥нформац≥њ на вс≥х етапах взаЇмод≥њ з одержувачем.

—торонн≥ особи не можуть мати доступ до документ≥в та ≥нформац≥њ з наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги. «азначен≥ в≥домост≥ чи результат наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги надаютьс¤ одержувачу п≥сл¤ пред'¤вленн¤ документ≥в, що засв≥дчують особу, або його законному представнику в раз≥ пред'¤вленн¤ документ≥в, що п≥дтверджують представництво. «азначен≥ в≥домост≥ також можуть бути надан≥ на письмовий запит суду або ≥нших державних орган≥в в≥дпов≥дно до законодавства.

јдм≥н≥стративний орган при застосуванн≥ стандарту адм≥н≥стративноњ послуги забезпечуЇ:

≥нформуванн¤ одержувач≥в про в≥дпов≥дний стандарт у доступн≥й форм≥;

контроль за дотриманн¤м ≥ ефективн≥стю в≥дпов≥дного стандарту.

( јбзац тринадц¤тий розд≥лу I виключено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

 онтроль за повнотою та ефективн≥стю застосуванн¤ стандарту зд≥йснюЇтьс¤ органом, ¤кий затвердив стандарт, у тому числ≥ ≥з залученн¤м громадськост≥.

Ќедотриманн¤ або неналежне дотриманн¤ посадовою особою стандарту, виконанн¤ ¤кого входить до його посадових обов'¤зк≥в, встановленн¤ непередбачених законом або стандартом обов'¤зк≥в одержувача щодо зд≥йсненн¤ д≥й та наданн¤ документ≥в у зв'¤зку з одержанн¤м адм≥н≥стративноњ послуги, порушенн¤ встановлених строк≥в наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену законом.

”становлювати стандартом права ≥ обов'¤зки одержувач≥в заборон¤Їтьс¤.

( –озд≥л I доповнено новим абзацом зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

јдм≥н≥стративн≥ органи, ¤ким делегован≥ закр≥плен≥ зг≥дно з нормативно-правовими актами за органами виконавчоњ влади повноваженн¤ щодо наданн¤ адм≥н≥стративних послуг, надають так≥ послуги зг≥дно ≥з стандартами, затвердженими органами виконавчоњ влади, що делегували так≥ повноваженн¤.

( –озд≥л I доповнено новим абзацом зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

” раз≥ коли право наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги надано двом або б≥льше адм≥н≥стративним органам, у тому числ≥ м≥сцевим органам виконавчоњ влади, територ≥альним органам центральних орган≥в виконавчоњ влади, в≥дпов≥дальний за наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги центральний орган виконавчоњ влади затверджуЇ типовий стандарт наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, в≥дпов≥дно до ¤кого ≥нш≥ адм≥н≥стративн≥ органи затверджують власн≥ стандарти наданн¤ такоњ послуги.

( –озд≥л I доповнено новим абзацом зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

II. «м≥ст стандарту

—тандарт маЇ включати вимоги, що забезпечують необх≥дний р≥вень доступност≥ ≥ ¤кост≥ адм≥н≥стративноњ послуги в ц≥лому, а також на кожному етап≥ њњ наданн¤, включаючи внесенн¤ запиту про наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, його оформленн¤ ≥ реЇстрац≥ю, оч≥куванн¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, њњ одержанн¤, контроль за ¤к≥стю адм≥н≥стративноњ послуги.

( јбзац перший розд≥лу II ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з Ќаказом ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

—тандарт повинен:

забезпечувати м≥н≥м≥зац≥ю витрат часу та ≥нших ресурс≥в одержувача;

передбачати можлив≥сть зверненн¤ ≥з запитом до адм≥н≥стративного органу у письмов≥й та/або усн≥й форм≥, а також з використанн¤м ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й;

забезпечувати м≥н≥м≥зац≥ю д≥й одержувача та к≥лькост≥ документ≥в, що ним надаютьс¤;

закр≥плювати вим≥рюван≥ вимоги до ¤кост≥ ≥ доступност≥ адм≥н≥стративноњ послуги;

враховувати думку та ≥нтереси одержувача.

—тандарт повинен м≥стити:

перел≥к категор≥й одержувач≥в, у тому числ≥ вразливих верств населенн¤;

перел≥к документ≥в, необх≥дних дл¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги;

склад ≥ посл≥довн≥сть д≥й одержувача та адм≥н≥стративного органу, опис етап≥в наданн¤ послуги;

вимоги до строку наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, а також до строк≥в зд≥йсненн¤ д≥й, прийн¤тт¤ р≥шень у процес≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги;

вичерпний перел≥к п≥дстав дл¤ в≥дмови у наданн≥ адм≥н≥стративноњ послуги;

опис результату, ¤кий повинен отримати одержувач;

≥нформац≥ю про платн≥сть або безоплатн≥сть наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги та розм≥р плати за њњ наданн¤, ¤кщо плата передбачена;

вимоги до посадових ос≥б, ¤к≥ безпосередньо забезпечують наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, включаючи вимоги до њх квал≥ф≥кац≥њ;

вимоги до м≥сц¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги з урахуванн¤м його транспортноњ ≥ п≥шох≥дноњ доступност≥;

режим роботи адм≥н≥стративного органу, пор¤док прийому одержувач≥в, у тому числ≥ можлив≥сть одержанн¤ бланк≥в запит≥в про наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги та њх реЇстрац≥њ тощо;

чергов≥сть наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги (зд≥йсненн¤ д≥й та прийн¤тт¤ р≥шень) у випадку перевищенн¤ попиту на адм≥н≥стративну послугу над можлив≥стю њњ наданн¤ без оч≥куванн¤, у тому числ≥ терм≥ни й умови оч≥куванн¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги;

вимоги до ≥нформац≥йного забезпеченн¤ одержувача при зверненн≥ за одержанн¤м та у ход≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги;

особливост≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги особам похилого в≥ку та ≥нвал≥дам тощо;

( јбзац двадц¤ть другий розд≥лу II виключено на п≥дстав≥ Ќаказу ћ≥н≥стерства економ≥чного розвитку ≥ торг≥вл≥ N 378 в≥д 26.04.2011 )

пор¤док виправленн¤ можливих недол≥к≥в наданоњ адм≥н≥стративноњ послуги ≥ в≥дшкодуванн¤ збитк≥в одержувачу.

—тандарт може м≥стити ≥нш≥ положенн¤, необх≥дн≥ дл¤ п≥двищенн¤ ¤кост≥ ≥ доступност≥ адм≥н≥стративноњ послуги.

—тандарт повинен м≥стити посиланн¤ на нормативно-правов≥ акти, що стосуютьс¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги. —тандарт може м≥стити положенн¤, що пол≥пшують умови наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги пор≥вн¤но з положенн¤ми в≥дпов≥дних нормативно-правових акт≥в.

¬иклад положень стандарту повинен бути доступним дл¤ розум≥нн¤ одержувача, в≥дпов≥дати посл≥довност≥ д≥й з наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги ≥ супроводжуватис¤ прикладами ≥ схемами, що по¤снюють пор¤док наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

—тандарт без необх≥дност≥ не повинен м≥стити спец≥альних терм≥н≥в.

III. ћ≥н≥мальн≥ вимоги стандарт≥в до ¤кост≥ ≥ доступност≥ адм≥н≥стративноњ послуги

—тандарт повинен забезпечувати дотриманн¤ таких м≥н≥мальних вимог до процедури наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги:

1. „ас ≥ строк наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

—трок наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги не повинен перевищувати часу, м≥н≥мально необх≥дного дл¤ виконанн¤ посл≥довност≥ д≥й (прийн¤тт¤ р≥шень), необх≥дних дл¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, з дотриманн¤м установлених норматив≥в ≥нтенсивност≥ прац≥.

—трок наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, що не вимагаЇ проведенн¤ спец≥альних досл≥джень (експертиз), не повинен перевищувати п'¤тнадц¤ти робочих дн≥в, у раз≥ участ≥ у наданн≥ адм≥н≥стративноњ послуги дек≥лькох адм≥н≥стративних орган≥в - одного м≥с¤ц¤.

—трок наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, що вимагаЇ проведенн¤ спец≥альних досл≥джень (експертиз), не повинен перевищувати часу, необх≥дного дл¤ њх проведенн¤, зб≥льшеного на п'¤ть робочих дн≥в.

„ас прийому одержувача в адм≥н≥стративному орган≥ повинен передбачати можлив≥сть зверненн¤ до даного органу принаймн≥ три рази на тиждень не менше н≥ж по чотири години.

ѕрийом одержувача адм≥н≥стративним органом з питань, не пов'¤заних ≥з зд≥йсненн¤м п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, повинен зак≥нчуватис¤ принаймн≥ два дн≥ на тиждень не ран≥ше двадц¤тоњ години вечора.

2. «апит про наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

” раз≥ коли дл¤ одержанн¤ адм≥н≥стративноњ послуги необх≥дне заповненн¤ стандартних бланк≥в, вони повинн≥ бути доступн≥ одержувачу в паперов≥й та електронн≥й формах. ќдержувачу маЇ бути надана можлив≥сть отримати бланк ≥ заповнити його поза прим≥щенн¤м адм≥н≥стративного органу.

ѕри прийн¤тт≥ в≥д одержувача документ≥в йому повинна бути видана розписка з описом прийн¤тих документ≥в. ” розписц≥ повинн≥ м≥ститис¤: мета зверненн¤, пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ сп≥вроб≥тника, що прийн¤в документи, номер його службового телефону, дата ≥ час прийн¤тт¤ документ≥в ≥ висновок про в≥дпов≥дн≥сть документ≥в тим установленим вимогам, дотриманн¤ ¤ких може бути перев≥рене в момент одержанн¤ документ≥в. ѕри дистанц≥йному способ≥ наданн¤ послуги розписка надсилаЇтьс¤ поштою.

¬≥дмова у прийн¤тт≥ документ≥в можлива т≥льки у випадках зверненн¤ до неналежного органу чи ненаданн¤ вс≥х документ≥в, необх≥дних дл¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги. ¬≥дмова повинна бути мотивована.

«аборон¤Їтьс¤ вимагати документи, не зазначен≥ у стандарт≥.

ѕри неправильному оформленн≥ документ≥в одержувачу повинн≥ надаватис¤ роз'¤сненн¤ про пор¤док усуненн¤ недол≥к≥в. ѕ≥сл¤ усуненн¤ недол≥к≥в повторна в≥дмова на п≥дстав≥ неправильного оформленн¤ документ≥в не допускаЇтьс¤, за вин¤тком випадк≥в, коли недол≥ки м≥ст¤тьс¤ у документах, що при попередньому зверненн≥ не були представлен≥.

3. «абезпеченн¤ спри¤тливих умов наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

—тандарт повинен передбачати зб≥р адм≥н≥стративним органом ≥нформац≥њ ≥ документац≥њ, необх≥дних дл¤ наданн¤ ним адм≥н≥стративноњ послуги, що надаютьс¤ ≥ншими органами державноњ влади, ≥ скороченн¤ участ≥ у цьому одержувача.

ќдержувачам, у першу чергу, особам похилого в≥ку та ≥нвал≥дам маЇ бути забезпечена можлив≥сть одержанн¤ адм≥н≥стративноњ послуги дистанц≥йним способом, тобто без особистоњ ¤вки до адм≥н≥стративного органу, а також через його законного представника, за вин¤тком випадк≥в, коли особиста присутн≥сть пр¤мо передбачена законом.

¬ ≥нтересах ос≥б з обмеженими можливост¤ми доступ до прим≥щенн¤ та прим≥щенн¤, у ¤кому надаютьс¤ адм≥н≥стративн≥ послуги, мають бути обладнан≥ з урахуванн¤м њх потреб, у тому числ≥ мати сто¤нку дл¤ розм≥щенн¤ њх транспортних засоб≥в.

” прим≥щенн¤х м≥сц¤ оч≥куванн¤ та одержанн¤ адм≥н≥стративноњ послуги повинн≥ в≥дпов≥дати державним сан≥тарно-еп≥дем≥чним нормам передбаченим дл¤ громадських прим≥щень. ќдержувачу маЇ бути забезпечений в≥льний доступ у сан≥тарно-побутов≥ прим≥щенн¤, дотриманн¤ вимог з осв≥тленн¤ та вентил¤ц≥њ прим≥щенн¤.

ќдержувачу у прим≥щенн≥ адм≥н≥стративного органу мають бути надан≥ м≥сц¤ дл¤ сид≥нн¤, створен≥ необх≥дн≥ умови дл¤ п≥дготовки документ≥в (ст≥л, ручка, пап≥р, зразки документ≥в тощо), можлив≥сть коп≥юванн¤ необх≥дних дл¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги документ≥в за ц≥нами, що не перевищують ринковоњ ц≥ни послуг ≥з коп≥юванн¤.

4. ¬икористанн¤ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й.

—тандарти повинн≥ передбачати максимально можливе з урахуванн¤м ресурсного забезпеченн¤ використанн¤ сучасних ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й дл¤ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги в електронн≥й форм≥, включаючи:

над≥сланн¤ запиту про наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги в електронн≥й форм≥;

одержанн¤ ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤ одержанн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, у тому числ≥ про њњ стандарт, в електронн≥й форм≥;

одержанн¤ в електронн≥й форм≥ необх≥дноњ ≥нформац≥њ в≥д одержувача;

одержанн¤ ≥нформац≥њ про стан (етапи) наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги дистанц≥йним способом;

формуванн¤ статистичних даних про наданн¤ адм≥н≥стративних послуг;

гарант≥њ захисту особистих даних одержувача;

можлив≥сть використовувати отриман≥ документи дл¤ зверненн¤ за ≥ншою адм≥н≥стративною послугою (в електронному чи паперовому формат≥);

створенн¤ мереж≥ пункт≥в доступу до одержанн¤ адм≥н≥стративноњ послуги з використанн¤м ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й.

Ќаданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги з використанн¤м ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й не повинне скорочувати можливост≥ њњ одержанн¤ ≥ншими способами.

IV.  ритер≥њ оц≥нки ¤кост≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги

 ритер≥¤ми оц≥нки ¤кост≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги Ї показники, ¤к≥ визначають р≥вень задоволенн¤ потреб та ≥нтерес≥в одержувача, профес≥йн≥сть д≥¤льност≥ адм≥н≥стративних орган≥в.

ќц≥нка ¤кост≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги повинна зд≥йснюватис¤ на основ≥ таких критер≥њв:

1. –езультативн≥сть.

–езультативн≥сть передбачаЇ спр¤мован≥сть д≥¤льност≥ адм≥н≥стративного органу на позитивне вир≥шенн¤ справи. «аконна, обірунтована та своЇчасна в≥дмова у наданн≥ послуги не Ї п≥дставою дл¤ негативноњ оц≥нки ¤кост≥ наданн¤ послуги.

2. —воЇчасн≥сть.

—воЇчасн≥сть наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги передбачаЇ дотриманн¤ встановленого законом строку наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги з ор≥Їнтац≥Їю на ¤кнайшвидше вир≥шенн¤ справи.  ритер≥й своЇчасност≥ в окремих випадках вимагаЇ в≥д адм≥н≥стративного органу врахуванн¤ особливостей конкретноњ справи.

3. ƒоступн≥сть.

ƒоступн≥сть передбачаЇ фактичну можлив≥сть особи звернутис¤ за отриманн¤м адм≥н≥стративноњ послуги. ƒоступн≥сть включаЇ:

на¤вн≥сть достатньоњ (повноњ) та коректноњ ≥нформац≥њ про адм≥н≥стративний орган; р≥зноман≥тн≥сть джерел такоњ ≥нформац≥њ, у тому числ≥ ефективн≥сть сп≥лкуванн¤ телефоном;

територ≥альну наближен≥сть адм≥н≥стративного органу до одержувача; на¤вн≥сть громадського транспорту, вказ≥вних знак≥в, п≥д'њзних шл¤х≥в та м≥сць паркуванн¤ дл¤ приватного транспорту;

можлив≥сть в≥льного (безперешкодного) доступу одержувача до прим≥щенн¤ адм≥н≥стративного органу;

на¤вн≥сть та доступн≥сть (у тому числ≥ безоплатн≥сть) бланк≥в та ≥нших формул¤р≥в, необх≥дних дл¤ зверненн¤ за адм≥н≥стративною послугою, можлив≥сть отриманн¤ таких бланк≥в з оф≥ц≥йноњ веб-стор≥нки адм≥н≥стративного органу тощо.

4. «ручн≥сть.

«ручн≥сть передбачаЇ врахуванн¤ ≥нтерес≥в та потреб одержувача в процес≥ наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги. «ручн≥сть включаЇ:

можлив≥сть вибору способу зверненн¤ за адм≥н≥стративною послугою, у тому числ≥ забезпеченн¤ можливост≥ зверненн¤ поштою, електронною поштою тощо;

впровадженн¤ принципу "Їдиного в≥кна", коли одержувач звертаЇтьс¤ до адм≥н≥стративного органу, ¤кий самост≥йно орган≥зовуЇ подальше наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги без участ≥ одержувача; м≥н≥м≥зац≥ю к≥лькост≥ ≥нстанц≥й, залучених до наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги; використанн¤ анкет та ≥нших стандартизовано-допом≥жних форм;

зручн≥сть дл¤ одержувача режиму роботи адм≥н≥стративного органу, його дотриманн¤; в≥дсутн≥сть черг та орган≥зован≥сть особистого прийому громад¤н, використанн¤ механ≥зм≥в попереднього запису, прозороњ (нумерованоњ) черги тощо;

зручний пор¤док оплати адм≥н≥стративноњ послуги (¤кщо послуга платна); плата повинна бути визначеною у ф≥ксованому розм≥р≥ та в≥домою наперед ≥ в раз≥ можливост≥ прийматис¤ безпосередньо у прим≥щенн≥ адм≥н≥стративного органу.

5. ¬≥дкрит≥сть.

¬≥дкрит≥сть - це на¤вн≥сть та доступн≥сть ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤ отриманн¤ адм≥н≥стративноњ послуги про: процедуру наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги; перел≥к документ≥в, ¤к≥ потр≥бно подати дл¤ отриманн¤ послуги, ≥з зразками њх заповненн¤; розм≥р та пор¤док оплати адм≥н≥стративноњ послуги; посадових ос≥б, в≥дпов≥дальних за наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

¬≥дкрит≥сть включаЇ: на¤вн≥сть та ¤к≥сть дов≥дкових ресурс≥в (≥нформац≥йних щит≥в, оф≥ц≥йноњ веб-стор≥нки адм≥н≥стративного органу тощо); можлив≥сть отриманн¤ ≥нформац≥њ телефоном та в електронн≥й форм≥; можлив≥сть отриманн¤ консультативноњ допомоги.

6. ѕовага до одержувача.

ѕовага до особи передбачаЇ вв≥чливе (шанобливе) ставленн¤ до особи, њњ чест≥ та г≥дност≥.  ритер≥й поваги до особи також включаЇ: готовн≥сть прац≥вник≥в адм≥н≥стративного органу допомогти одержувачу в оформленн≥ зверненн¤ тощо; дотриманн¤ принципу р≥вност≥ громад¤н; на¤вн≥сть побутових зручностей в адм≥н≥стративному орган≥ (м≥сць дл¤ сид≥нн¤ тощо).

7. ѕрофес≥йн≥сть.

ѕрофес≥йн≥сть передбачаЇ на¤вн≥сть належного р≥вн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в адм≥н≥стративного органу. ѕрофес≥йн≥сть визначаЇтьс¤ продемонстрованим р≥внем знань та дотриманн¤м процедури наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги, конкретн≥стю та обірунтован≥стю вимог, що ставл¤тьс¤ до одержувача.

V. ≤нформуванн¤ про стандарт ≥ пор¤док наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги

≤нформац≥¤ щодо наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги повинна бути повн≥стю в≥дкритою та максимально доступною дл¤ розум≥нн¤.

јдм≥н≥стративний орган забезпечуЇ наданн¤ одержувачу ≥нформац≥њ про стандарт безкоштовно шл¤хом:

опубл≥куванн¤ њњ в друкованих засобах масовоњ ≥нформац≥њ;

розм≥щенн¤ у мереж≥ ≤нтернет на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ адм≥н≥стративного органу;

розм≥щенн¤ на ≥нформац≥йних стендах у прим≥щенн≥ адм≥н≥стративного органу (≥нформац≥¤ розм≥щуЇтьс¤ на ≥нформац≥йних стендах у м≥сц¤х, що дозвол¤ють ознайомитис¤ з нею незалежно в≥д граф≥ка роботи адм≥н≥стративного органу);

пересиланн¤ тексту стандарту поштою у раз≥ надходженн¤ в≥дпов≥дного запиту.

јдм≥н≥стративний орган зобов'¤заний забезпечувати наданн¤ ≥нформац≥њ з питань застосуванн¤ стандарту та пор¤дку наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

≤нформац≥¤ про стандарт та про наданн¤ адм≥н≥стративноњ послуги надаЇтьс¤ одержувачу безкоштовно незалежно в≥д його права на одержанн¤ адм≥н≥стративноњ послуги.

 

 

ƒиректор департаменту

з питань державного управл≥нн¤                                                              ™.Ћ.—торожук

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 14.09.2011

Hosted by uCoz