Cем≥нар-обговоренн¤ антикорупц≥йного законодавства

27.02.13

√оловна

 

 

Cем≥нар-обговоренн¤ антикорупц≥йного законодавства

        ѕрезидент ”крањни ¬≥ктор янукович 7 червн¤ 2011 року  п≥дписав  «акон ”крањни Ђѕро засади запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њї. ÷ей «акон  м≥стить ефективн≥ правов≥ механ≥зми запоб≥ганн¤, ви¤вленн¤, припиненн¤ та розсл≥дуванн¤ корупц≥йних правопорушень ¤к у публ≥чн≥й, так ≥ приватн≥й сферах.

13 липн¤ 2011 року в зал≥ зас≥дань √лух≥вськоњ  районноњ ради в≥дбувс¤ день обговоренн¤ антикорупц≥йного законодавства. ” рамках його проведенн¤ п≥д головуванн¤м голови √лух≥вськоњ райдержадм≥н≥страц≥њ ќлекс≥¤ “каченка та голови районноњ ради ¬олодимира ÷юкала в≥дбувс¤ сем≥нар-навчанн¤ з с≥льськими, селищними головами, секретар¤ми с≥льських, селищних рад, спец≥ал≥стами-землевпор¤дниками с≥льських, селищних рад, директорами навчальних заклад≥в району, кер≥вниками л≥карських амбулатор≥й та д≥льничноњ л≥карн≥ району з питань ознайомленн¤ ≥з «аконом ”крањни Ђѕро засади запоб≥ганн¤ ≥ протид≥њ корупц≥њї. ”часть у сем≥нар≥ також вз¤ли заступники голови, кер≥вник апарату районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ, заступник голови, виконуючий обов'¤зки керуючого справами виконавчого апарату  районноњ ради, кер≥вники комунальних заклад≥в районноњ ради, кер≥вники правоохоронних та контролюючих служб, представники засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ.

¬≥дкриваючи сем≥нар, голова √лух≥вськоњ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ ќлекс≥й “каченко та голова районноњ ради ¬олодимир ÷юкалов наголосили на важливост≥ даного питанн¤, необх≥дност≥  проведенн¤  масовоњ роз'¤снювальноњ роботи.

” ход≥ наради зав≥дувач юридичного сектору апарату √лух≥вськоњ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ ¬алентина “идень розпов≥ла присутн≥м про зм≥ни ≥ нововведенн¤ до «акону ”крањни Ђѕро засади запоб≥ганн¤ та протид≥њ корупц≥њї. —п≥вдопов≥дь з цього питанн¤, зокрема, в розд≥л≥ в≥дпов≥дальност≥ ос≥б за вчинен≥ корупц≥йн≥ д≥¤нн¤, зробив пом≥чник √лух≥вського м≥жрайонного прокурора у —умськ≥й  област≥ —ерг≥й  ал≥н≥н.

         √оловний спец≥ал≥ст сектору взаЇмод≥њ з правоохоронними органами, оборонноњ та моб≥л≥зац≥йноњ роботи  райдержадм≥н≥страц≥њ јндр≥й ∆еба розпов≥в про заходи з орган≥зац≥њ та виконанн¤ на територ≥њ √лух≥вського району даного «акону  в 2011 роц≥.

         Ќовий антикорупц≥йний закон, у ¤кому враховано передовий св≥товий досв≥д та ≥стотно розширено коло ос≥б, ¤к≥ Ї суб'Їктами в≥дпов≥дальност≥ за корупц≥йн≥ правопорушенн¤, викликаЇ р≥зн≥ думки та занепокоЇнн¤ ¤к державних службовц≥в та прац≥вник≥в орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, так ≥ перес≥чних громад¤н. “ому продовженн¤м Ђантикорупц≥йного дн¤ї стало проведенн¤ Ђкруглого столуї, п≥д час ¤кого бажаюч≥ могли висловити власн≥ думки з приводу доц≥льност≥ й своЇчасност≥ введенн¤ в д≥ю нового «акону, проанал≥зувати де¤к≥ його розд≥ли. √рунтовними  були виступи першого заступника голови √лух≥вськоњ райдержадм≥н≥страц≥њ ≤гор¤  утир¤, заступника начальника м≥ськрайонного управл≥нн¤ юстиц≥њ ёр≥¤ ≤вахненка, „ервоненського селищного голови ¬≥ктора ƒавиденка, директора Ќекрас≥вського Ќ¬  ёр≥¤  олом≥йцева, заступника начальника в≥дд≥лу ƒержкомзему в √лух≥вському район≥ Ќ≥ни ёрченко. ¬иступаюч≥ проанал≥зували, дали оц≥нку, зосередили увагу присутн≥х на де¤ких аспектах нового антикорупц≥йного закону.

 

√оловна

ƒата последнего изменени¤ этого узла 09.07.2012

Hosted by uCoz