ѕрац¤ та соц захист

18.04.11

¬гору

 

 

”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ѕ–ј÷≤ “ј —ќ÷≤јЋ№Ќќ√ќ «ј’»—“” Ќј—≈Ћ≈ЌЌя

“еритор≥¤ √лух≥вського району складаЇ 1,66 тис. кв.  км. јдм≥н≥стративним центр Ц м≥сто √лух≥в, розташоване за 135 км в≥д обласного центру. Ќа територ≥њ району створен≥ ≥ д≥ють 31 с≥льська рада та 2 селищн≥ ради, ¤к≥ обТЇднують 85 с≥льських населених пункт≥в ≥ 2 селища м≥ського типу. 

          ¬ район≥ проживаЇ 26,6 тис. чолов≥к, з них пенс≥онер≥в - 8,9 тис. чолов≥к.

         —труктурним п≥дрозд≥лом районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ Ї управл≥нн¤ прац≥ та соц≥ального населенн¤. Ўтатна чисельн≥сть управл≥нн¤ 36 чол., з них з вищою осв≥тою 32 чол.

–обота управл≥нн¤ орган≥зована в≥дпов≥дно до проекту Д”досконаленн¤ системи соц≥альноњ допомогиФ, ¤кий реал≥зовувавс¤ ћ≥н≥стерством прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни за п≥дтримки —в≥тового банку.

        «апровадженн¤ проекту дало змогу спростити процедуру отриманн¤ соц≥альних допомог шл¤хом призначенн¤ њх за Їдиною за¤вою та Їдиним пакетом документ≥в до нењ, чим забезпечено максимальну зручн≥сть дл¤ громад¤н:

 •  м≥н≥м≥зовано к≥льк≥сть дов≥док, що подаютьс¤ дл¤ призначенн¤ допомог;

 •  громад¤ни можуть отримати ≥нформац≥ю та попередньо записатис¤ на прийом по  телефону, щоб прийти на прийом до  управл≥нн¤ в зручний дл¤ них день ≥ час;

 •  прийом громад¤н проводитьс¤ без закритт¤ управл≥нн¤ на об≥дню перерву.

        як, насл≥док, п≥двищилась ¤к≥сть обслуговуванн¤, зменшилис¤ черги, скоротивс¤ час оформленн¤ документ≥в, а головне Ц забезпечено дотриманн¤ терм≥ну м≥ж поданн¤м за¤ви ≥ отриманн¤м соц≥альноњ допомоги.

        ¬ажливо також, що п≥сл¤ проведеного кап≥тального ремонту, прим≥щенн¤ управл≥нн¤  набуло сучасного вигл¤ду, забезпечений безперешкодний доступ ¤к до управл≥нн¤, так ≥ всередин≥ прим≥щенн¤,  -  до нього приЇмно зайти.

¬ управл≥нн≥ склалас¤ певна система роботи ≥з зверненн¤ми громад¤н, ¤ка в≥дпов≥даЇ вимогам чинного законодавства ≥ створюЇ необх≥дн≥ умови дл¤ практичноњ реал≥зац≥њ громад¤нами наданого  онституц≥Їю ”крањни права на зверненн¤.

” робоч≥ та суботн≥ дн≥ проводитьс¤ консультативний прийом громад¤н. ўом≥с¤чно, за окремим граф≥ком, начальник управл≥нн¤ та заступники приймають участь у прийом≥ громад¤н, ¤кий проводитьс¤ головою районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ та його заступниками у селах району.

Ќеухильно виконуютьс¤ граф≥ки прийому жител≥в району за м≥сцем проживанн¤. ѕрот¤гом 11 м≥с¤ц≥в начальником управл≥нн¤ та заступниками зд≥йснено 70 вињзд≥в до с≥льських та селищних рад дл¤ прийом громад¤н за м≥сцем њх проживанн¤. ¬ ход≥ таких прийом≥в було прийн¤то 42 громад¤нина. ”с≥м громад¤нам, ¤к≥ зверталис¤ до кер≥вництва управл≥нн¤ надавалис¤ обірунтован≥ розТ¤сненн¤.

ўоденно в управл≥нн≥ провод¤тьс¤ особист≥ прийоми громад¤н начальником управл≥нн¤, його заступниками та начальниками в≥дд≥л≥в. ѕрот¤гом 11 м≥с¤ц≥в поточного року начальником управл≥нн¤ та його заступниками проведено 136  прийом≥в громад¤н з особистих питань, в  ход≥ ¤ких над≥йшло 46 звернень з питанн¤ми розТ¤сненн¤ д≥ючого законодавства.

« метою наданн¤ громад¤нам юридичних консультац≥й з питань призначенн¤ та виплати ус≥х вид≥в державних соц≥альних допомог та субсид≥й, оплати прац≥ та соц≥ально-трудових в≥дносин  в управл≥нн≥ в≥дкрит≥ пост≥йно д≥юч≥ пр¤м≥ телефонн≥ л≥н≥њ. Ќомери телефон≥в пр¤мих телефонних л≥н≥й розм≥щен≥ на ≥нформац≥йному стенд≥ та подан≥ в районн≥й газет≥ Д√лух≥вщинаФ. ѕрот¤гом поточного року за номерами пр¤мих телефонних л≥н≥й звернулос¤ 157 громад¤н з питань розТ¤сненн¤ законодавства призначенн¤ державних соц≥альних допомог та житлових субсид≥й.

ѕрот¤гом 11 м≥с¤ц≥в проведено 11 Дгар¤чих л≥н≥йФ, в ход≥ ¤ких звернулос¤ 32 громад¤нина.

ўом≥с¤ц¤ управл≥нн¤ готуЇтьс¤ ≥нформац≥¤ про стан виплати державноњ соц≥альноњ допомоги, субсид≥й, п≥льг та компенсац≥й, стану погашенн¤ заборгованост≥ ≥з зароб≥тноњ плати дл¤ розм≥щенн¤ на оф≥ц≥йному сайт≥ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ. 

«апроваджена практика наданн¤ правовоњ допомоги незахищеним верствам населенн¤. ” коридор≥ на стендах розм≥щена та пост≥йно поновлюЇтьс¤ ≥нформац≥¤ про види та розм≥ри соц≥альних допомог, п≥льг та ≥нших соц≥альних виплат та послуг, процедурою њх отриманн¤, перел≥ком необх≥дних документ≥в, ¤к≥ дл¤ цього повинн≥ бути представлен≥.

  ер≥вництвом управл≥нн¤ та спец≥ал≥стами, ¤к≥ займаютьс¤ окремими напр¤мками соц≥ального захисту населенн¤ надаЇтьс¤ допомога с≥льським та селищним радам в облаштуванн≥ ≥нформац≥йних стенд≥в з питань призначенн¤ соц≥альних допомог та субсид≥й, наданн¤ п≥льг, охорони прац≥ тощо.

Ќа п≥дприЇмствам, в установах та орган≥зац≥¤х ус≥х форм власност≥  спец≥ал≥стами управл≥нн¤ проводитьс¤ консультативна робота про пор¤док укладенн¤ колективних договор≥в, орган≥зац≥њ заход≥в з проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць за умовами прац≥.

ѕродовжуЇтьс¤ практика висв≥тленн¤ в газетах матер≥ал≥в розТ¤снювального та консультативного характеру. ѕрот¤гом 11 м≥с¤ц≥в 2010 року, на стор≥нках районних газет  Д√лух≥вщинаФ, Дƒанкор-√луховФ та ДЌедел¤Ф було надруковано 161 статт¤, в ¤ких надавалис¤ консультац≥њ, висв≥тлювалас¤ робота управл≥нн¤ та районного територ≥ального центру  з питань прац≥ та соц≥ального захисту населенн¤.

         ƒо штатноњ структури управл≥нн¤ вход¤ть в≥дд≥ли: бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥, в≥дд≥л прац≥, в≥дд≥л грошових виплат ≥ компенсац≥й, в≥дд≥л персон≥ф≥кованого обл≥ку п≥льгових категор≥й населенн¤. ќкр≥м того, поза межами в≥дд≥л≥в до штатноњ структури управл≥нн¤ вход¤ть державн≥ соц≥альн≥ ≥нспектори, головний спец≥ал≥ст та обслуговуючий персонал.

 

Ћюди дл¤ нас,

ми Ц дл¤ людей 

¬≤ƒƒ≤Ћ √–ќЎќ¬»’  ¬»ѕЋј“ ≤  ќћѕ≈Ќ—ј÷≤…  

¬≥дд≥л грошових виплат ≥ компенсац≥й забезпечуЇ призначенн¤, зг≥дно поданих за¤в, ус≥х вид≥в державних соц≥альних допомог та субсид≥й на в≥дшкодуванн¤ витрат на придбанн¤ твердого палива, скрапленого газу, на оплату житлово-комунальних послуг.

 • —таном на 01.12.2010 року на обл≥ку перебувають:

 • 1305 одержувач≥в допомог зг≥дно «акону ”крањни Дѕро державну допомогу с≥мФ¤м з д≥тьмиФ, ¤ким нараховано та виплачено 7774,4 тис.грн.;

 • 210 одержувач≥в допомоги зг≥дно «акону ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дамФ;

 • 89 одержувач≥в допомоги зг≥дно «акону ”крањни Дѕро державну соц≥альну допомогу малозабезпеченим с≥мФ¤мФ, ¤ким нараховано та виплачено 925,3 тис.грн.;

 • 19 одержувач≥в допомоги зг≥дно ѕор¤дку призначенн¤ та виплати тимчасовоњ державноњ допомоги д≥т¤м, батьки ¤ких ухил¤ютьс¤ в≥д сплати ал≥мент≥в, не мають можливост≥ утримувати дитину або м≥сце проживанн¤ њх нев≥доме, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 22.02.06 р. є189;

 • нараховано та проф≥нансовано допомоги особам, ¤к≥ зд≥йснюють догл¤д за ≥нвал≥дом внасл≥док псих≥чного розладу на суму 3,9 тис. грн.

 • нараховано та проф≥нансовано 183,0 тис.грн компенсац≥йних виплат ф≥зичним особам, ¤к≥ надають соц≥альн≥ послуги ≥нвал≥дам та ≥ншим особам, ¤к≥ потребують стороннього догл¤ду 206 особам;

 • 2 дит¤чим будинкам с≥мейного типу та 1 прийомн≥й с≥мТњ зг≥дно ѕор¤дку призначенн¤ ≥ виплати державноњ соц≥альноњ допомоги на д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, грошового забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤ соц≥альних послуг у дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥мТ¤х за принципом Дгрош≥ ход¤ть за дитиноюФ призначено та виплачено 454,1 тис.грн., з них 344,4 тис.грн. - державноњ допомоги на д≥тей,  109,7 тис.грн. - грошове забезпеченн¤ батьк≥в-виховател≥в;

 • зг≥дно «акону ”крањни Дѕро державну допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дамФ в управл≥нн≥ отримують допомогу 19 ос≥б, ¤ким нараховано та виплачено 116,9 тис.грн.

 • 41 особа отримуЇ компенсац≥йну виплату за зд≥йсненн¤ догл¤ду за ≥нвал≥дом 1 групи або престар≥лою особою, ¤ким нараховано та виплачено 6,2 тис.грн.

 • ѕрот¤гом 11 м≥с¤ц≥в 2010 року на житлову субсид≥ю звернулась 2931 с≥мТ¤, призначено субсид≥ю 2204 с≥мТ¤м, з них 1637 Ц гот≥вкою на тверде паливо та скраплений газ на суму 642,5 тис.грн. 1979 с≥мей отримують в≥дшкодуванн¤ витрат на житлово-комунальн≥ послуги. Ќарахуванн¤ субсид≥њ на житлово-комунальн≥ послуги  за 11 м≥с¤ц≥в поточного року становить 145,7 тис. грн.  

ƒержавними соц≥альними ≥нспекторами проведено 5227 перев≥рок достов≥рност≥ та повноти ≥нформац≥њ про доходи та майновий стан громад¤н. «а результатами  ви¤вленн¤ недостов≥рних даних повернуто до державного бюджету 8,1 тис.грн.

ѕри двох селищних та семи с≥льських радах функц≥онують с≥льськ≥ центри соц≥ального захисту населенн¤. ѕосадовими особами с≥льських центр≥в соцзахисту охоплено обслуговуванн¤м населенн¤ пТ¤тнадц¤ть населених пункт≥в, що даЇ змогу населенню вир≥шувати питанн¤ соц≥ального захисту безпосередньо за м≥сцем проживанн¤.

 

¬≥дд≥л персон≥ф≥кованого обл≥ку

ѕ≤Ћ№√ќ¬»’  ј“≈√ќ–≤… Ќј—≈Ћ≈ЌЌя 

¬≥дд≥л персон≥ф≥кованого обл≥ку п≥льгових категор≥й населенн¤ забезпечуЇ соц≥альних захист громад¤н, ¤к≥ мають право на п≥льги, ≥нвал≥д≥в, ос≥б, постраждалих внасл≥док авар≥њ на „ј≈—.

ƒо ™диного державного автоматизованого реЇстру ос≥б, ¤к≥ мають право на п≥льги, занесен≥ дан≥ про 9324 особи. « них :

 •  ветеран≥в в≥йни Ц 2578,

 •  д≥тей в≥йни Ц 4784,

 •  ветеран≥в в≥йськовоњ служби та орган≥в ћ¬— Ц 5,

 •  громад¤н, що постраждали внасл≥док авар≥њ на „ј≈— Ц 196,

 •  ветеран≥в прац≥ Ц 4696, та ≥нш≥ категор≥њ. 

 • ѕ≥льгов≥й категор≥њ громад¤н забезпечено наданн¤ п≥льг

 •  на житлово Ц комунальн≥ послуги на загальну суму 2463,3 тис.грн.,

 •  на тверде паливо та скраплений газ гот≥вкою - 1027 тис. грн.,

 •  безплатний проњзд вс≥ма видами прим≥ського транспорту  - 293,2 тис.грн.,

 •  ≥нш≥ п≥льги, а саме безоплатний кап≥тальний ремонт житла ≥нвал≥дам в≥йни та санаторно Ц курортне оздоровленн¤, Ц 21 тис.грн. 

¬иплата одноразовоњ грошовоњ допомоги до дн¤ ѕеремоги ветеранам в≥йни проведена 2457 особам на суму 478,6 тис.грн.

Ќарахована грошова компенсац≥¤ с≥мТ¤м (особам), ¤к≥ зд≥йснили похованн¤ ≥нвал≥д≥в в≥йни, учасник≥в бойових д≥й, на суму 9,2 тис.грн.

« метою соц≥ального захисту найб≥льш уразливих категор≥й громад¤н управл≥нн¤м ≥н≥ц≥йована програма соц≥ального захисту населенн¤ на 2009-2011рр., ¤кою передбачен≥ кошти м≥сцевого бюджету на виплату:

 •  п≥льг на житлово Ц комунальн≥ послуги ≥нвал≥дам ≤ групи по зору та ≥нвал≥дам ≤ групи ≥з захворюванн¤м хребта та спинного мозку;

 •  стипенд≥њ у розм≥р≥ 100 грн. особам, ¤ким виповнилос¤ 100 ≥ б≥льше рок≥в, а також ≥нвал≥дам в≥йни та учасникам бойових д≥й, ¤ким виповнилос¤ 90 рок≥в ≥ б≥льше.

 •  ф≥нансовоњ п≥дтримки районних громадських орган≥зац≥й ветеран≥в та ≥нвал≥д≥в у сум≥ 8,0 тис. грн. 

« початку року за державними програмами соц≥ального захисту громад¤н, постраждалих внасл≥док авар≥њ на „ј≈—,  нарахован≥ та виплачен≥:

 •  компенсац≥¤ с≥мТ¤м з д≥тьми -  7,1тис. грн.,

 •   додаткова в≥дпустка Ц 14,5тис.грн.,

 •  компенсац≥¤ на продукти харчуванн¤ громад¤нам 1-2 категор≥й Ц 171,3 тис.грн.,

 •  одноразова щор≥чна допомога на оздоровленн¤ Ц 10,5 тис.грн.,

 •  медичне обслуговуванн¤ громад¤н Ц 18 тис.грн.

¬ район≥ проживаЇ 1195 ≥нвал≥д≥в р≥зних груп ≥ категор≥й (4,8% в≥д загальноњ чисельност≥ населенн¤), у тому числ≥ 65 д≥тей-≥нвал≥д≥в. ≤з загальноњ к≥лькост≥ ≥нвал≥д≥в значитьс¤ 45 ≥нвал≥д≥в-в≥зочник≥в. «азначен≥ ≥нвал≥ди забезпечен≥ необх≥дними техн≥чними засобами пересуванн¤.

¬ район≥ обладнано пандусами ≥ пристосовано до безперешкодного доступу ос≥б з обмеженими ф≥зичними можливост¤ми 69 обТЇкт≥в соц≥альноњ ≥нфраструктури. ƒо вс≥х обТЇкт≥в виконавчоњ влади  в населених пунктах, де проживають ≥нвал≥ди-в≥зочники, забезпечений безперешкодний доступ.

¬едетьс¤ обл≥к ≥нвал≥д≥в та ветеран≥в в≥йни за проф≥л¤ми захворювань дл¤ забезпеченн¤ санаторно-курортними пут≥вками. « числа бажаючих було оздоровлено 13 ос≥б.

ЌадаЇтьс¤ грошова допомога ≥нвал≥дам та непрацюючим малозабезпеченим особам. “ака допомога надана 40 чол. на суму 3,8 тис. грн. за рахунок кошт≥в державного бюджету

—формований ÷ентрал≥зований банк даних з проблем ≥нвал≥дност≥ по забезпеченню техн≥чними та ≥ншими засобами пересуванн¤ та реаб≥л≥тац≥њ.

Ќаправлено 14 справ на д≥тей-≥нвал≥д≥в дл¤ проходженн¤ курсу реаб≥л≥тац≥њ в обласному ÷ентр≥ соц≥альноњ  реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в.

 

¬≥дд≥л прац≥

         ¬ межах наданих повноважень спец≥ал≥стами в≥дд≥лу проводитьс¤ робота щодо забезпеченн¤ дотриманн¤ законодавства про працю, умови прац≥, ¤кост≥ проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць, спри¤нн¤ колективно-догов≥рному врегулюванню трудових в≥дносин м≥ж роботодавц¤ми ≥ найманими прац≥вниками, ефективного використанн¤ трудових ресурс≥в, зайн¤тост≥ населенн¤ та створенн¤ нових робочих м≥сць.

         « метою дотриманн¤ законодавства про оплату прац≥ зд≥йснюЇтьс¤ контроль за :

 •  —воЇчасною та в повному обс¤з≥ виплатою зароб≥тноњ плати та погашенн¤м заборгованост≥ з нењ. “ак, станом на 01.12.2010р. заборгован≥сть ≥з зароб≥тноњ плати по району по економ≥чно активним п≥дприЇмствам в≥дсутн¤. ѕо одному п≥дприЇмству Ц банкруту прот¤гом 2010 року заборгован≥сть у сум≥ 167,0 тис.грн. повн≥стю л≥кв≥дована.

 •  «абезпеченн¤м м≥жквал≥ф≥кац≥йних (м≥жпосадових) сп≥вв≥дношень в оплат≥ прац≥. «а статистичними даними середньом≥с¤чний розм≥р зароб≥тноњ плати по району за с≥чень - вересень склав 1588 грн., що перевищуЇ м≥н≥мальний розм≥р зароб≥тноњ плати на 700 грн. ≥ становить 178,8% прожиткового м≥н≥муму, встановленого в ”крањн≥ дл¤ працездатноњ особи.

 •  «абезпеченн¤м м≥н≥мальних гарант≥й в оплат≥ прац≥. « цього приводу ведетьс¤ розТ¤снювальна робота на стор≥нках м≥сцевоњ преси, зд≥йснюютьс¤ виб≥рков≥ перев≥рки та обстеженн¤ субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. “ак, за 11 м≥с¤ц≥в 2010 року зд≥йснено 164 перев≥рки п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й р≥зноњ форми власност≥, субТЇкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥. Ќа вс≥х обТЇктах перев≥рки забезпечено своЇчасне запровадженн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, встановленого державою.

 •  ѕроведенн¤м ≥ндексац≥њ зароб≥тноњ плати та нарахуванн¤м компенсац≥њ втрати частини зароб≥тноњ плати у звТ¤зку ≥з несвоЇчасною њњ виплатою у в≥дпов≥дност≥ до вимог чинного законодавства, та ≥н.

јктуальноњ проблемою в сучасних умовах Ї правове регулюванн¤ трудових в≥дносин через колективно-догов≥рну систему. —таном на 01.09.2010 р. укладено та зареЇстровано 131 колективних договор≥в на п≥дприЇмствах, орган≥зац≥¤х та установах району р≥зноњ форми власност≥, п≥д захистом д≥њ колективних договор≥в знаходитьс¤ 96% прац≥вник≥в.

Ќа сьогодн≥ у район≥ нал≥чуЇтьс¤ 52 п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, на ¤ких Ї робоч≥ м≥сц¤ з важкими та шк≥дливими умовами прац≥, де працюЇ 2038 чол., з них 376  Ц це робоч≥ м≥сц¤ з важкими та шк≥дливими умовами прац≥.

         ¬≥дсоток проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць за умовами прац≥ на сьогодн≥ по п≥дприЇмствам району становить 100%, тобто вс≥ п≥дприЇмства завершили проведенн¤ ц≥Їњ роботи. ” цьому роц≥ чергову атестац≥ю робочих м≥сць за умовами прац≥ провели 22 установи галуз≥ осв≥ти, ƒѕ "√лух≥вський кар'Їр кварцит≥в" ¬ј“ "«апор≥зький алюм≥н≥Ївий комб≥нат", «аруцький вапновий завод.

         ” поточному роц≥ в≥дд≥лом перев≥рено 44 п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ району з питань стану дотриманн¤ чинного законодавства про умови прац≥, ¤кост≥ проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць, правильност≥ встановленн¤ п≥льг та компенсац≥й за роботу у важких та шк≥дливих умовах прац≥ з них 4 сп≥льно ≥з страховим експертом ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань.

         «а 11 м≥с¤ц≥в 2010 року у район≥ створено 270 нових робочих м≥сць, що становить 108% при завданн≥ на 2010 р≥к 250 нових робочих м≥сць.

         —таном на 01.12.2010 м≥с¤ц≥в р≥к перев≥рено 401 пенс≥йна справа  нового призначенн¤ ( 100% перев≥рка)  та 174 перерахованих,  472 разових доручень  виплат допомоги   на похованн¤,17 доплат д≥т¤м-сиротам старше в≥с≥мнадц¤ти рок≥в.   «д≥йснюЇтьс¤ робота по введенню в д≥ю «акону ”крањни  Д ѕро пенс≥њ за особлив≥ заслуги  перед ”крањноюФ. ¬сього прийн¤то та призначено за 11 м≥с¤ц≥в 2010 року 49 справ.

 

¬≥дд≥л бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥

забезпечуЇ своЇчасне перерахуванн¤, друк виплатних документ≥в та перерахуванн¤ одержувачам державних соц≥альних допомог, житлових субсид≥й, п≥льг та компенсац≥й кошт≥в, одержаних з державного та м≥сцевого бюджет≥в. ѕрот¤гом 11 м≥с¤ц≥в поточного року перераховано виплат на загальну суму 15108,8 тис. грн., в тому числ≥:

Ц       кошт≥в на виконанн¤ соц≥альних програм загального фонду державного бюджету Ц 1074,7 тис. грн.;

Ц       кошт≥в на виконанн¤ програм загального фонду обласного бюджету Ц 13,1 тис. грн.;

Ц       субвенц≥њ з держаного бюджету районному бюджету загального та спец≥ального фонду Ц 13826,3 тис. грн.;

Ц       кошт≥в на виконанн¤ програм, ¤к≥ ф≥нансуютьс¤ з м≥сцевого бюджету Ц 194,7 тис. грн. 

 

 

јдреса:

41400, —умська область, м. √лух≥в

вул. ≤нститутська,17

 

≈лектронна адреса:

info04@upszn-sumy.gov.ua

it04@upszn-sumy.gov.ua

 

“елефони управл≥нн¤:

Ќачальник управл≥нн¤ Ц (05444) 3-28-72

¬≥дд≥л бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥,  в≥дд≥л прац≥  Ц   2-25-20

¬≥дд≥л персон≥ф≥кованого обл≥ку п≥льгових категор≥й населенн¤  та

 в≥дд≥л грошових виплат ≥ компенсац≥й Ц 2-20-50

—ектор опрацюванн¤ за¤в та прийн¤тт¤ р≥шень Ц 2-62-57

 

√оловна | —имвол≥ка √лух≥вського району | ћапа району |  ультура ≥ мистецтво | ќсв≥та | ќхорона здоров¤ | ѕрац¤ та соц захист

ƒата последнего изменени¤ этого узла 18.04.2011

Hosted by uCoz